Materská škola JAKUBko

Adresa Jakubská cesta 77, 97401 Banská Bystrica Email ms.jakubska@banskabystrica.sk Telefón 00421 48 4285228 Web www.msjakubko.edupage.org

Naša materská škola je jedinečná. A to najmä preto, že sa nachádza v úžasnom prírodnom prostredí.

Naša materská škola je jedinečná. A to najmä preto, že sa nachádza v úžasnom prírodnom prostredí.
Silnými stránkami školy sú vlastná sauna, telocvičňa a rozľahlá školská záhrada s množstvom zelene.

Škola je zapojená do Programu na podporu konzumácie ovocia v školách. Prostredníctvom tohto programu, realizovaného na dobrovoľnej báze v celej EÚ, sa zabezpečuje ovocie a zelenina žiakom škôl, s cieľom podporiť dobré stravovacie návyky u mladých ľudí.

 

V čo najväčšej miere povzbudzujeme deti k zdravému životnému štýlu, zdravej a vyváženej strave, pobytu v prírode a k ochrane životného prostredia.

Zdroj: www.msjakubko.edupage.org