Malý Športovec – centrum pre deti / Trnava

Adresa Mozartova 10, 91708 Trnava Email silvia@malysportovec.sk Telefón 0905969617 Web www.malysportovec.sk

Pozývame Vás do novootvoreného Trnavského centra pre deti Malý športovec

Ponúkame cvičenia pre deti od 6-tich mesiacov do 3 rokov, všestrannú pohybovú prípravu od 3 do 5 rokov, ďalej kurzy, workshopy, prednášky na aktuálne témy z oblasti psychomotorického vývinu, výživy, výchovy a starostlivosti o dieťa.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/18882479/letak-final-1.jpg

 

Vo všestrannej pohybovej príprave deti získajú základy z rôznych druhov športu, naučia sa základy atletiky, gymnastiky, skokov na trampolíne, bosu lopte či loptových hier. V zimných mesiacoch zaraďujeme lyžovanie, korčuľovanie a tréningy na lezeckej stene. Tréningy sú vedené formou hry s cieľom zaujať a podporiť radosť z pohybu.

 

Viac info na našom webe.

Tešíme sa na Vás 🙂

Zdroj: www.malysportovec.sk