MAGICA ACADEMY v Banskej Bystrici a Zvolene

Adresa Hurbanova 10 Banská Bystrica, Banská Bystrica a Zvolen Email magicaacademy@gmail.com Telefón +421903193299 Web www.magicaacademy.sk

Rozprávková angličtina, nemčina, francúzština pre deti od 1 – do 12 rokov – hravo, jednoducho, prirodzene a zábavne.

Deti sa učia cudzie jazyky ľahko, podobne ako materinský jazyk. Je to preto, že detský mozog je naprogramovaný na učenie sa jazyka. Čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým lepšie a rýchlejšie sa ho naučí. Využite toto obdobie detstva a dajte Vášmu dieťaťu šancu učiť sa cudzie jazyky.

 

image

 

Sme jazykové centrum zamerané na vzdelávanie detí –  od malička  s cudzím jazykom. Pôsobíme v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Cudzie jazyky vyučujeme originálnou metódou MAGICA ACADEMY, ktorá je postavená na prirodzenej hravosti a prirodzenom osvojovaní si cudzej reči, tak ako materinský jazyk. Dopĺňame ju medzinárodnoumetódou HOCUS-LOTUS je to rozprávkový – muzikálový príbeh a rozprávkové postavičky sprevádzajú deti celým procesom učenia a zažívajú spolu s nimi rôzne rozprávkové dobrodružstvá.

 

Ďalším dôležitým prvkom pre výučbu cudzích jazykov je hudba, melódia a rytmus. Chytľavé melódie veselých jednoduchých anglických pesničiek zostávajú po dlhú dobu v pamäti detských hlavičiek a malých žiakov. Prostredníctvom hudby, deti získavajú slovnú zásobu, gramatickú štruktúru a rytmus jazyka. Pri výučbe vytvárame prostredie, kde sa komunikuje len v cudzom jazyku /nič neprekladáme/. Hodiny sú vedené s láskou, tak aby vytvárali pozitívny vzťah k cudzej reči.

 

Intenzitu výučby dopĺňame pozeraním DVD muzikálového príbehu resp. počúvaním CD nahrávok v domácom prostredí. Pesničky sú nahraté rodenými angličanmi/američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku.

 

Vyučujeme v malých skupinách a dôraz kladieme na individuálny prístup a priateľskú atmosféru.

Hodina trvá cca 30 -45 minút jedenkrát do týždňa.

 

imageKurzy:

  • Angličtina pre najmenších od 1 do 3 rokov
  • Angličtina pre škôlkárov od 3 – do 6 rokov
  • Angličtina v jasliach a v materskej škôlke
  • Angličtina pre školákov od 6 do 12 rokov

Zdroj: www.magicaacademy.sk