Kurzy pre deti v ÚĽUV Banská Bystrica

Adresa Dolná 14 P. O. Box 293 Banská Bystrica, Banská Bystrica Email bbystrica@uluv.sk Telefón +421484125703 Web www.uluv.sk

Snažíme sa zachovať tradičné remeslá ľudovej umeleckej výroby a a predstaviť ich našim ďalším generáciám

ÚĽUV plní funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby a zároveň Múzea ľudovej umeleckej výroby. Vo svojej činnosti integruje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach.

 

Škola remesiel ÚĽUV Banská Bystrica úpnúka tieto kurzy pre deti a mládež:

Detská hrnčiarska dielňa

  • Točenie na hrnčiarskom kruhu a modelovanie, glazovanie a vypaľovanie keramiky, výroba úžitkových a ozdobných predmetov. 20 hodín / 10 lekcií 47 €

Detská rezbárska dielňa

  • Práca s náradím: nožíkom, dlátkami, pílkami; výzdobné techniky; výroba drobných úžitkových predmetov a hračiek. 20 hodín / 10 lekcií 27 €

Detská drotárska dielňa

  • Jednoduché techniky opletania, opletanie keramiky, výroba šperkov. 20 hodín / 10 lekcií 27 €

Detská tkáčska dielňa

  • Tkanie na krosnách, rôzne textilné techniky, zhotovenie drobných textílií. 20 hodín / 10 lekcií 27 €

Detská textilná dielňa

  • Farbenie látok, plstenie, vyšívanie, tvorba dekoratívnych predmetov. 20 hodín / 10 lekcií 27 €

Detská škola paličkovanej čipky

  • Základné väzby, vzorníky jednotlivých väzieb, tvorba vlastných umeleckých dielok. 20 hodín / 10 lekcií 27 €

Detská košikárska dielňa

  • Práca s rôznymi prírodnými pletivami, zhotovenie drobných predmetov zo šúpolia, slamy a prútia. 20 hodín / 10 lekcií 27 €

Maľba na sklo pre deti

  • Postup technológie maľby na sklo, tvorba vlastných obrázkov. 20 hodín / 10 lekcií 27 €

image

Zdroj: www.uluv.sk