Kondičné cvičenie pre deti | Bratislava

Adresa Nobelovo námestie 6, 85101 Bratislava V. - Petržalka Email kondicnecvicenie@gmail.com Telefón +421 905 415 504 Web

CIELE: Na hodine sa deti učia skok, podliezanie, beh, rôzne loptové hry, detské šantenie. Deti sa učia zvládať ľahké pohybové prvky, hrajú sa rôzne súťaže a motorické hry vhodné pre ich vek.

Cieľom cvičenia je dať deťom základné pohybové znalosti zamerané na odbúranie ich energie, prispôsobenie sa deti v kolektíve, na vzájomnú toleranciu, rozvíjanie, či tvorivosť. Na hodine sa deti učia skok, podliezanie, beh, rôzne loptové hry, detské šantenie. Deti sa učia zvládať ľahké pohybové prvky, hrajú sa rôzne súťaže a motorické hry vhodné pre ich vek.

 

Posledná časť hodiny (cca 15 minút) je venovaná voľnej hre, kedy môžu deti robiť všetko to, čo sa udialo na hodine. Vtedy rodičia môžu svoje deti pozorovať a všímať si rôzne detaily ich pohybového i spoločenského správania.
Na hodinách ponúkanie rôzne aktivity a cvičenia, ale neočakávame, že všetky deti sa hneď a naraz zapoja a budú robiť, len to, čo je určené. Ak dieťa nechce niečo robiť, treba ho nechať, nech len pozoruje ostatné deti. Nemusíme vidieť výsledok hneď na konkrétnej hodine, ale možno neskôr aj doma alebo na ihrisku.Na hodine sa môžu do cvičenia zapojiť aj rodičia, aby vlastným príkladom motivovali záujem svojho dieťatka.

 

image

KEDY cvičenie prebieha: 1x do týždňa, vždy v STREDU, od nového roku aj v utorok 
Cvičebná hodina trvá 60 minút a počas nej sa striedajú časti aktívnejšie s oddychovými.

 

KURZ = 8 cvičení + max. 2 vymeškané hodiny si môžete nahradiť po skončení kurzu, je potrebné si vopred dohodnúť termín náhrady!

Jednorázový VSTUP – je potrebné sa vopred prihlásiť

 

Cena:

Kurz 8 cvičebných hodín 50 eur
Jednorázový vstup 7 eur

 

Pre viac info: Facebook

Zdroj: