Klub bojových umení „Plachtiaci Orol“

Adresa Športová Hala Družba, Trnava Email info@plachtiaciorol.sk Telefón +421 904 394 428 Web www.plachtiaciorol.sk

Syntéza niekoľkých štýlov a druhov wu shu s európskym boxom a šermom, umožňujúca efektívne využívať možnosti ľudského tela vo fyzickom boji a všestranne ich rozvíjať a zdokonaľovať.

Popri tréningoch WU Shu je neoddeliteľnou súčasťou klubu množstvo iných aktivít pre rozvoj osobnosti (spev, hra na hudobné nástroje, tanec, práca so zvieratami, lukostreľba, ….).

 

Na rozdiel od mnohých iných klubov zaoberajúcich sa výučbou WU SHU KUNG FU, je našou snahou skutočne sprístupniť toto staré čínske bojové umenie širokej verejnosti. Potvrdzuje to okrem iného aj skutočnosť, že v súčasnosti cvičí v našom klube viac ako 100 cvičencov, ktorých vek je v rozmedzí 3-45 rokov. Na Slovensku klub pôsobí v Trnave a v Nitre.

 

Cvičenci nášho klbu majú možnosť absolvovať množstvo medzinárodných seminárov a aktivít spojených s rozvojom flexibility a kreativity. Inštruktori klub majú za sebou viacero stáží a školení pod vedením samotného zakladatela Školy bojových umení „Plachtiaci Orol“, s ktorým sa aj naďalej pravidelne stretávajú či už na letných sústredeniach v blatnici pri Martine lebo ho navštevujú v jeho pôsobisku, v Ruskom meste Voronež.

 

Keďže sme členom Slovenskej asociácie čínskeho WU Shu, naši cvičenci môž reprezentovať Slovenskú republiku aj na medzinárodných súťažiach v rámci Slovenska a Európy.

 

Zdroj: www.plachtiaciorol.sk