Judo klub AC UNIZA | Žilina

Adresa vysokoškolských internátoch na Veľkom dieli v suteréne bloku H (priestory bývalej posiľovne), Žilina Email udo@dzudo.sk Telefón 0905 661050 Web www.judo.acuniza.org

Jedná sa o Judo klub, ktorý organizuje aj cvičenie s deťmi. Klub nájdete na vysokoškolských internátoch na Veľkom dieli, Žilina v suteréne bloku H (priestory bývalej posiľovne) 100 m od zástavky MHD OBCHODNÁ (spoje č. 1, 4, 5, 6, 14, 20 – Fatranská).

image

 

Prečo je cvičenie vhodné aj pre Vaše dieťa?

 • Cvičenia rozvíjajú motorické schopnosti dieťaťa
 • Poskytujú priestor rodičom na atraktívne hry so svojimi deťmi
 • Deti majú príležitosť na aktivity v kolektíve rovesníkov a osvojujú si tak sociálne zručnosti
 • Prostredníctvom dynamických súťaží a hier deti odbúrajú psychické napätie a agresivitu
 • Cvičenia prebiehajú na veľkej judo-tatami, t.j. veľkoplošnej pružnej žinenke, kde deti môžu absolvovať širokú škálu nových pohybových aktivít.
 • Počas cvičenia detí si rodičia môžu zacvičiť aj sami na športových zariadeniach v telocvični (orbitrac, stacionárny bicykel…)

Čo si máme so sebou priniesť?

 • Športové oblečenie
 • Hrubšie ponožky (cvičí sa bez topánok)
 • Tekutiny na občerstvenie
 • Dobrú nálada

Poplatky za cvičenie

Členské/Poplatky za cvičenie sa uhrádzajú na obdobie 4 mesiacov/vysokoškolský semester.

Poplatok za účasť na cvičení + členské poplatky AC UNIZA:

 • Dieťa s cvičiacim rodičom (1 dieťa + 1-2 cvičiaci dospelí)
  • 1x týždenne: 30€/semester
  • 2x týždenne: 45€/semester
 • Dieťa bez cvičiaceho rodiča
  • 1x týždenne: 40€/semester
  • 2x týždenne: 70€/semester

Rodiny s viacerými súrodencami majú zľavu – poplatok za každé ďalšie dieťa je polovičný.

Kedy môžeme prísť?

Aktuálny rozpis cviční nájdete na stránke Rozpis tréningov. V prípade začiatku/konca semestra môžu byť termíny pozmenené, preto nás prosím kontaktujte telefonicky pre upresnenie.

Kde Vás nájdeme?

Naša /telocvičňa sa nachádza na vysokoškolských internátoch na Veľkom dieli v  suteréne bloku H (priestory bývalej posiľovne) 100 m od zástavky MHD OBCHODNÁ. Pozri mapu.

Blok H je výšková budova, ktorá je zo štvorice internátov situovaná najďalej od OD Kaufland (cca. 200 m), vchod je zo strany OD Nay. Vrátnik Vám podá presné informácie o umiestnení telocvične.

Často kladené otázky

Je potrebné, aby cvičil aj rodič?
Rodič sa môže cvičenia zúčastňovať aj ako pasívny divák, ak je však už účastníkom cvičenia, je potrebné aby dodržiaval pokyny cvičiteľa a vykonával dané cvičenia.

Aké staré deti môžu cvičenia navštevovať?
Aktívne cvičiť môžu deti prakticky hneď ako sú schopné samostatnej chôdze, starší súrodenci sú tiež vítaní. Čo sa týka obmedzenia veku zhora je dané len tím, či relatívne jednoduché cviky dokážu staršie deti zaujať. Cvičenia sa môže v úlohe diváka zúčastniť aj mimino v detskej sedačke.

Kto je organizátorom týchto cvičení s deťmi?
Organizátorom cvičení s deťmi je klub judo vysokoškolského športového klubu Academic  Žilinská univerzita, vedúcim projektu je Ing. Ľudovít Jambrich, tel.: 0905 661050, cvičiteľkou Marta Cibulková 0907 306658.

Môžu prísť na cvičenie obidvaja rodičia, prípadne starí rodičia?
Áno! Budeme radi, ak sa cvičenie stane rodinnou aktivitou, ktorá prospeje nielen telu ale utuží aj väzby medzi členmi rodiny.

Môže dieťa ostať na cvičení aj bez rodičov či dospelého sprievodcu?
Nie, podľa našich skúseností to nie je vhodné.

Prečo sú niektorí cvičitelia v džudistických kimonách a prečo začíname a končíme cvičenie úklonom?
Keďže organizátormi cvičení sú členovia oddielu judo, jedným z cieľov projektu je aj zoznámenie verejnosti s týmto športom, z tohto dôvodu zaraďujeme do cvičenia/etikety aspoň základné prvky etiky džuda.

Môžem dať dieťaťu počas cvičenia piť/jesť?
Áno, ale prosím dbajte aby nedochádzalo k znečisteniu cvičebnej plochy.

Čo mám robiť, keď moje dieťa nechce cvičiť predcvičované cviky?
Sme toho názoru, že pre deti má byť pobyt v telocvični v prvom rade zábavou, preto doporučujeme, aby deti neboli do vykonávania cvikov nútené. Priestory telocvične sú do veľkej miery bezpečné, takže kým dieťaťu nehrozí riziko, nechajte mu aj v rámci skupinového cvičenia voľnosť pohybu.

Kde a komu môžem za cvičenie zaplatiť?
Zaplatiť môžete trénerovi.

Je potrebné zaplatiť hneď alebo si môžem cvičenie vyskúšať?
Cvičenie si môžete vyskúšať na 1-2 tréningoch bezplatne.

Musím sa stať členom telovýchovnej jednoty, čo to obnáša?
Pre potreby lepšej evidencie záujmu o projekt a výhod, ktoré prináša registrácia účastníkov pre budúce možnosti projektu sme sa rozhodli, že registrácia do TJ bude pre cvičiace deti povinná, rodičia sa stať členmi TJ nemusia, ale môžu – podporia tak naše aktivity.

Pre registráciu je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku s nacionáliami a kontaktnými údajmi.

Na čo by som mal ešte dbať?

 • Snažte sa prosím prísť načas, aby ste sa mohli zapojiť do celej škály aktivít.
 • Prosíme, vezmite si odpadky so sebou, najmä neodhadzujte špinavé plienky alebo potraviny do smetných košov v priestoroch telocvične (koše sa nevyprázdňujú každý deň).

Mám nápad, ako cvičenie vylepšiť, na koho sa môžem obrátiť?
Privítame, ak svoje návrh na zlepšenia adresujete niektorému z cvičiteľov.

Zdroj: www.judo.acuniza.org