Jolly Phonics – najefektívnejší spôsob učenia sa angličtiny!

Adresa Rázusová ulica 32, Pezinok Email jollyphonics.eu@gmail.com Telefón +421 902 325 787 Web www.jollyphonics.eu

Jolly Phonics poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics, sa deti (od 3 do 8 rokov) učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má

Za podpory materskej spoločnosti Jolly Learning v súčasnej dobe rozbiehame na Slovensku projekt výuky anglického jazyka revolučnou metódou Jolly Phonics pod názvom „Jolly Phonics do slovenských základných škôl“.

Projekt sa nám v priebehu ostatného roka podarilo na Slovensku úspešne etablovať v 6 školách vrámci Bratislavského kraja, ktoré vyučujú metódou Jolly Phonics v 1. a v 2. triede 1. stupňa základných škôl od septembra 2012. Tak ako aj v iných krajinách dosahujeme s metódou Jolly Phonics zaujímavé výsledky.

 

Katarína Patúcová, učiteľka v Spojenej škole Novohradskej v Bratislave. „V súčasnosti učím v prvom ročníku v medzinárodnom programe PYP. Žiakov sa snažíme učiť zážitkovou formou, prostredníctvom tém, zaujímavých pre deti. Počas výučby sa snažíme využívať rôzne metódy vzdelávania. Tak aj v anglickom jazyku sa snažíme učiť prostredníctvom metód zaujímavých a príťažlivých pre žiakov. V tomto roku sme začali vyučovať prostredníctvom metódy Jolly Phonics. Keďže väčšina žiakov navštevovala škôlky s vyučovacím jazykom anglickým, niektorí sa metódou Jolly Phonics už stretli. Na hodinách sa žiaci veľmi rýchlym a jednoduchým spôsobom naučili 46 zvukov anglickej abecedy. Pomocou ukazovania písmen majú na hodinách žiaci zábavu a zároveň sa naučia to, čo potrebujú k výučbe jazyka. Žiaci sa postupom času zdokonaľujú či už v písaní alebo čítaní. Prechádzajú jednoducho a prirodzene cez jednotlivé úrovne k vytýčenému cieľu“.

 

V prípade, že ste základná škola, ktorá by sa rada do projektu zapojila, prosím, dajte nám vedieť Váš záujem e-mailom: info@jollyphonics.eu alebo telefonicky. Následne Vám zašleme dotazník na registráciu Vašej školy do projektu. Dotazníky prijímame do 28.3. 2013.

 

Školenie pedagógov a poskytnutie základnej sady výukového materiálu v hodnote €1113,90 Vám bude vrámci projektu poskytnuté zdarma. Školenia prebehnú v mesiaci apríl 2013. Bližšie termíny budú upresnené.

Podmienkou pre účasť školy v projekte je realizácia výuky anglického jazyka od prvého ročníka ZŠ a ochota začať vyučovať metódou Jolly Phonics od začiatku školského roka 2013/2014 minimálne v dvoch triedach na prvom stupni.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/64292476/a4.gif

 

 

Predstavme si Jolly Phonics

Jolly Phonics poskytuje program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics, sa deti (od 3 do 8 rokov) učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j.  42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami, pokračujú deti spájaním zvukov do slov, a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/64292476/_aa.png

 

Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

Zdroj: www.jollyphonics.eu