Interklub

Adresa Súkennícka 4, 82109 Bratislava Email slimakova@interklub.sk Telefón +421 2 53 416 844 Web www.interklub.sk

Interklub je moderný tanečný klub so zameraním na vyhľadávanie a výchovu talentov. Je to klub, ktorého cieľom je nielen naučiť tanečné páry tancovať, ale aj sa aktívnym spôsobom podieľať na ich výchove a formovaní ich osobností.

Interklub je moderný tanečný klub so zameraním na vyhľadávanie a výchovu talentov. Je to klub, ktorého cieľom je nielen naučiť tanečné páry tancovať, ale aj sa aktívnym spôsobom podieľať na ich výchove a formovaní ich osobností. Za posledných 10 rokov Interklub vychoval veľa úspešných tanečných párov, čoho dôkazom sú nielen ich tanečné úspechy (finalisti MSR: Šipkovský-Zmajkovičová , Adamecký-Petrová, Rigó-Kavcová,Herák-Ferancová,Antálek-Glosiková, Gašpar-Šúchalová, Orosi-Macková, Šúchal-Ráczová, Ňarjaš-Černáková ,Šimko-Vičíková, Novák-Tomovičová, Rák-Janoviaková, Ňarjaš-Suchánková , Jenčík-Janoviaková, Korda-Jurčovičová, Belluci-Suchánková, Danilov-Horváthová, Chudík-Imbondo) , ale aj fakt, že väčšina týchto tanečníkov aj po skončení svojho účinkovania v Interklube naďalej pokračuje či už vo svojom aktívnom tancovaní, alebo v trénerskej činnosti (Buenavida-Černáková – majstri Španielska profi-ŠTT, Gouwerok-Zmajkovičová – majstri NL-amatéri LAT, majstri SR profi LAT). Láska k tancu a k pohybovej kultúre, schopnosť prejaviť sa na parkete a aj mimo neho, objaviť v sebe schopnosť prekonávať prekážky a ísť si za svojim cieľom, to sú hlavné charakteristické črty, ku ktorým sú naši členovia vedení.

 

Interklub spolupracuje aj s inými tanečnými klubmi na Slovensku – a to veľmi úspešne, čoho dôkazom sú výsledky tanečných párov, ktoré „prešli rukami trénerov Interklubu“
(finalisti MSR z TŠ SOUL Prešov, TK Tília Lipany, TŠK VIVA Nové Zámky).

 

Ciele, s ktorými ideme do ďalších rokov sú vysoko postavené a sme o tom presvedčení, že ich dosiahneme – či už v oblasti juniorských párov, párov hlavnej kategórie alebo formácie. A vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám pri tom pomôžu.

 

Naše vedomosti a skúsenosti s tancom si samozrejme nechceme nechať len pre seba. Ponúkame kurzy spoločenských tancov s profesionálnymi trénermi, ktorí vedia nielen dobre poradiť, ale dokážu efektívne a rýchlo naučiť základy spoločenského tanca, pretože majú bohaté skúsenosti.

 

Chodíme učiť na základné školy, a to nielen spoločenský tanec, ale aj spoločenskú výchovu. Taktiež máme veľmi dobré skúsenosti s výukou zamestnancov firiem, alebo akýchkoľvek iných skupín.

Zdroj: www.interklub.sk