English Kids Club – anglická škôlka

Sme prvá anglická škôlka v Žiline. Nájdete u nás jasličky od 1,5 roka a škôlku pre deti od 3 do 6 rokov, čo znamená, že Vaše dieťa po dovŕšení veku 3 rokov nemusí meniť kolektív svojich kamarátov, ani spôsob výučby, na ktorý je zvyknutý.

Sme prvá anglická škôlka v Žiline. Nájdete u nás jasličky od 1,5 roka a škôlku pre deti od 3 do 6 rokov, čo znamená, že Vaše dieťa po dovŕšení veku 3 rokov nemusí meniť kolektív svojich kamarátov, ani spôsob výučby, na ktorý je zvyknutý.

V čom sme výnimoční:

  • Vzdelávame deti v Žiline už od roku 2008
  • Naši prví žiaci patria medzi najlepších študentov na školách.
  • Vďaka 5 triedam je dieťa cielene  zaradené do triedy, kde môže najlepšie napredovať
  • 1/3 detí sú zahraniční študenti (Brazília, Belgicko, Kórea, Švajčiarsko a pod.), čo motivuje deti aktívne používať angličtinu a rozširuje im obzory ohľadne iných kultúr
  • príležitostné opatrovanie neposkytujeme, nakoľko možnosť príležitostného opatrovania dieťaťa narúša vzdelávací proces

Helen Doron Early English

Keď je Vaše dieťatko vo veku od 0 do 6 rokov, práve pre neho nastáva ideálny čas na prirodzené spoznanie a prijatie cudzieho jazyka. Preto vo výučbe postupuje doslova míľovými krokmi. Výskumy ukazujú, že deti, ktoré hovoria dvoma jazykmi, sú 
lepšie pripravené na budúce výzvy vo vzdelávaní. Učíme celosvetovo overenou metódou Helen Doron Early English.  Zakladáme si na používaní iba anglického jazyka počas všetkých aktivít. Pokiaľ bude mať dieťa možnosť používať aj slovenčinu, nebude motivované angličtinu používať pri všetkých aktivitách (hra, edukačná činnosť).  Znalosť slovenčiny, potrebnú pre školskú dochádzku, získa dieťa dostatočne v domácom prostredí.

Montessori pedagogika

Vďaka Montessori pedagogike si naše deti osvoja  znalosti z biológie, geometrie, matematiky a kozmickej výchovy už v predškolskom veku, čo im vytvorí pevné základy, na ktorých stavajú následne počas školskej dochádzky.  Stanú sa z nich priam nadšenci v jednotlivých odboroch.

Špecifikom Montessori metódy je používanie špeciálneho didaktického materiálu rozdeleného do niekoľkých skupín podľa schopnosti, ktorú rozvíja. Materiál je krásny na vzhľad, príjemný na dotyk, je jasne štrukturovaný, navzájom na seba nadväzuje a zároveň umožňuje vlastnú kontrolu chýb. Je umiestnený v otvorených policových skrinkách, kedykoľvek prístupný dieťaťu.

Praktické informácie

Triedy

  • Nursery – 1,5 – 3 roky
  • Bumble Bees – 3 – 4 roky
  • Little Stars – 4 – 5 rokov
  • Teddy Bears – 5 – 6 rokov
  • Happy Hippos – 3 – 4 roky

Prevádzkový čas – English Kids Club funguje pondelok – piatok od 7:30 do 17:00 aj počas letných prázdnin.

Školné – Mesačné školné je 299 eur. Školné zahŕňa aj krúžkovú činnosť (Helen Doron Early English, Hudobníček, tanečná, joga pre deti). Náklady na stravu sú 4 eura/deň (desiata, obed, olovrant, kompletný pitný režim).

Prihlášky – Deti prijímame aj behom roka, pokiaľ máme voľné kapacity. Od septembra 2012 berieme prihlášky už na september 2013.

Príspevky – English Kids Club nie je zariadený do siete materských škôl. Z tohto dôvodu Vám ostáva rodičovský príspevok aj v prípade využitia našich služieb. Pokiaľ sa chystáte do práce a Vaše dieťa nedovŕšilo veku 3 rokov, môžete v našom zariadení využiť príspevok na opatrovanie dieťa vo výške 230 eur mesačne.

Zdroj: www.anglickaskolka.sk