Detský šport klub | Bratislava

Náš klub umožní Vašim ratolestiam sa aktívne zábavno-pohybovou formou realizovať. Ponúkame Všeobecnú športovú prípravu pre deti od 3 do 6 rokov a Plávanie pre deti od 4 rokov. Prihlásiť sa možete počas celého školského roka.

Náš klub umožní Vašim ratolestiam sa aktívne zábavno-pohybovou formou realizovať.

 

Väčšina športových inštitúcií sa úzko špecializuje len na konkrétny šport. Preto sme sa rozhodli ponúknuť deťom všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá podporí zdravý vyvážený vývoj dieťaťa, zlepší jeho pohybovú kultúru, naučí pravidelnému pohybu a pomôže vybiť prebytočnú energiu.

 

Ponúkame:

  • Všeobecnú športovú prípravu pre deti od 3 do 6 rokov a
  • Plávanie pre deti od 4 rokov

 

Všeobecná športová príprava

sa formou hier a cvičení zameriava na komplexnú pohybovú prípravu detí. Rozvíja koordinačné, motorické a kondičné schopnosti, pričom však sa nesnažíme vychovať z Vašich detí vrcholových športovcov. Všetky aktivity prebiehajú veselou a hravou formou, kde deti majú radosť z pohybu a tešia sa na ďalší tréning.

 

Koordinačné, motorické a kondičné schopnosti rozvíjame formou:

  • cvičení základnej gymnastiky, využívaním trampolíniek a iného gymnastického náčinia
  • behu, skákaním, prekážkovými dráhami …
  • rôznych športových hier
  • cvičením na indo boardoch, balančných doskách, fit loptách, bosu…

Vhodnosť prvkov a náročnosť tréningov sa prispôsobuje veku detí.

Tréningy bývajú jeden krát v týždni a deti sú zaraďované do približne rovnakých vekových skupín.

Absolvovaním športovej pohybovej prípravy dieťa získa sebavedomie a zdokonalí si celkovú pohybovú kultúru, ktorú zúročí v konkrétnom športe, pre ktorý sa rozhodne v školskom veku.

Prvý úvodný tréning dostane Vaše dieťa zadarmo.

 

Plávanie pre deti od 4 rokov

 

Pre neplavcov: PRÍPRAVKA

Deti učíme základné plavecké zručnosti, akými sú dýchanie, ponáranie a orientácia pod vodou, vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a na znaku, skoky a pády do vody.

Ich zvládnutím sa dieťa stáva nezávislé od bezprostrednej pomoci trénera vo vode.

Obsah nácviku základných plaveckých zručností je prispôsobený mentalite dieťaťa. To ako rýchlo sa dieťa naučí plávať je individuálne. Svoju úlohu tu zohráva vek, genetické predpoklady na pohyb vo vode a psychické skúsenosti s ňou.

Naši najmenší hravou formou prekonávajú rôzne psychické zábrany súvisiace s adaptáciou na nové prostredie. Postupne získavajú pocit väčšej istoty.

Okrem príjemných zážitkov vo vode sa im na základe ich úspešných pokusov dostáva aj prvé spoločenské uznanie v podobe pochvaly trénera, záverečného diplomu či inej formy ocenenia jeho snahy.

 

Pre začiatočníkov (malých plavcov): ZÁKLADNÝ VÝCVIK

Deti sa naučia preplávať 25 m jedným plaveckým spôsobom (kraul), preplávať s doskou 25 m ľubovoľné nohy a skočiť do hlbokej vody.

 

Pre pokročilých (veľkých plavcov): ZDOKONAĽOVACÍ VÝCVIK

Deti sa naučia preplávať súvisle 200 m a viac min. jedným plaveckým spôsobom, rozšíria si plavecké schopnosti o plávanie pod vodou, dopomoc unavenému plavcovi…

 

Kurzy plávania budú prebiehať v utorky od 16:00 do 17:00 do konca školského roka na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI STU), Ilkovičova 3, Mlynská dolina.Prihlásiť sa dá počas celého školského roka.

 

Zdroj: www.detskysportklub.sk