Detský plavecký klub Vodníček | Ružomberok, Martin

Adresa AVaPRO, 41 Ružomberok, Martin Email kurz@avapro.sk Telefón +421 911 371 713 Web www.detskeplavanie.com

Čas, keď sa detskému čľapkaniu vo vani ešte neprikladal žiaden význam sa už skončil a plávanie detičiek si aj na Slovensku nachádza svojich priaznivcov.

So skutočným plávaním nemá detské čľapkanie samozrejme nič spoločné, no napriek tomu je veľkou prednosťou hodnotný psychický a citový dopad tohto cvičenia na všetkých členov rodiny. Detičky sa tešia z pobytu vo vode v blízkosti rodiča.

Čas, keď sa detskému čľapkaniu vo vani ešte neprikladal žiaden význam sa už skončil a plávanie detičiek si aj na Slovensku nachádza svojich priaznivcov.

So skutočným plávaním nemá detské čľapkanie samozrejme nič spoločné, no napriek tomu je veľkou prednosťou hodnotný psychický a citový dopad tohto cvičenia na všetkých členov rodiny. Detičky sa tešia z pobytu vo vode v blízkosti rodiča.

Celá výuka je robená hravou formou, deti sa zoznamujú s vodičkou a učia pomocou pesničiek a básničiek základným plaveckým zručnostiam, ktoré musí zvládnuť každý, kto sa chce naučiť plávať. S úsmevom na tváričke zvládnu dýchať do vody, splývať na brušku, ale aj na chrbátiku, zanoriť a orientovať sa pod vodou. Zvládnu rôzne očakávané i neočakávané situácie ako sú pády do vody, skoky, ale aj spoločné potápanie rodičov s deťmi.

 

Detičky získavajú cit pre vodu, prehlbuje sa citový vzťah medzi rodičom a dieťatkom a taktiež postupne a nenásilne si zvykajú na kolektív detí a ľudí okolo seba, čo v neskoršom veku uľahčí vstup do predškolských zariadení.

Plávajúce deti sú v porovnaní s deťmi, ktoré neplávajú, otužilejšie a zdravšie. Lepšie sa vyvíjajú po psychomotorickej stránke – sú pohybovo zdatnejšie, bystrejšie, vnímavejšie. Lepšie spinkajú a papajú, a potom netrpia tak bolesťami bruška.

Prirodzené pohyby vo vode podporujú vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa. Detské plávanie má pozitívne účinky na telesný a duševný vývoj dieťaťa. Zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilní svalstvo a väzivá. Práve voda je tým živlom, ktorý má pre Vás neustále nachystané množstvo podnetov oslovujúcich všetky oblasti vnímania. Okrem toho je tu i telesný kontakt, na základe ktorého si dieťa vytvorí silný pocit dôvery k svojmu rodičovi.

Dôležité je však upozorniť, že dojčenské plávanie je prínosom iba v náväznosti na dobrú základnú starostlivosť a zvyšuje sa všestranným pôsobením na rozvoj dieťatka.

Po narodení sa môže začať s „plávaním“ bezprostredne po opustení tela matky. Známe sú aj pôrody priamo do vody, kde dieťa prechádza plynulo z jedného tekutého prostredia do druhého. V tomto štádiu „plávania“ je už nevyhnutné akceptovať tú realitu, že pokiaľ bolo dieťa v tele matky, bolo ňou chránené. Po narodení už začína byť odkázané samo na seba (funkčne) a preto do doby, kým nie je schopné si samo zhodnotiť a rozhodovať o skutočnostiach okolo seba, budeme to musieť robiť za neho my. V tom je naša najväčšia zodpovednosť vo vzťahu k našim deťom.

 

S činnosťou vo vode je preto najlepšie začať čo najskôr po narodení dieťatka, zvládnutí základnej starostlivosti a manipulácie s dieťatkom. Deti začínajúce „plávať“ hneď po narodení sa rýchlejšie adaptujú na nové životné podmienky než v akých žili pred narodením a dobre prospievajú po fyzickej aj psychickej stránke. S najmenšími deťmi „plávame“ v plne napustenej vani každý večer v spojení s pravidelnou hygienickou očistou, vo vode teplej 36 – 37°C po dobu 3 – 5 min. Ako dieťa rastie teplotu postupne znižujeme a dobu pobytu  vo vode predlžujeme, všetko však závisí od nálady dieťatka. Pre deti od 6. mesiaca je ideálne, keď majú možnosť „plávať“ s rodičmi v hygienicky zabezpečených bazénoch s teplotou vody 28 – 33 °C

Pri pravidelných návštevách kurzov plávania už na dieťaťku vidíme pekné držanie tela, ustupujúcu chorobnosť, návyk na pohybovú aktivitu. Dieťa vyrastá v spoločnosti svojich rovesníkov „športovcov“. Poteší nás svojou dobrou náladou a radosťou z vody. Vo vode nebude núdza o smiech, rôzne zábavy a snaha napredovať a zvládať stále viac.

S pribúdajúcim vekom dieťatka budeme vidieť ako predbehli svojich rovesníkov – neplavcov vo fyzickej zdatnosti, krásnej motorike pohybu, v apetíte a v návyku na spoločnosť ostatných detí. V tomto prípade spoločnosť malých „športovcov – plavcov“.

 

Výcvik vykonáva odborný inštruktor plávania detí na základe spolupráce s rodičmi. Pobyt v priestoroch bazénu pozostáva z troch častí:

individuálna príprava (aklimatizácia, prezlečenie a sprchovanie- preto je nutné chodiť na lekcie cca 20 miút skôr)

adaptovanie sa, rozcvička a samotná výučba. Pobyt v samotnom bazéne trvá maximálne 45 minút. Možnosť pobytu vo výrivke a saune.

odchod z bazéna, sprchovanie a aklimatizácia (podľa počasia)

Kurz plávania trvá 8 týždňov. Frekvencia lekcií je 1x do týždňa, čiže 8 metodicky pripravených lekcií. Počet deti s rodičmi v jednej skupine je 6- 8.

V prípade, že dieťa ochorie alebo z osobných dôvodov vynecháte lekciu poskytujeme možnosť dvoch ospravedlnených náhradných lekcií. Náhrady je možné absolvovať najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia kurzu. Nahrádzané lekcie sa opäť nahradiť nedajú. Najlepšie však bude, ak nám zavoláte dopredu a nahlásite absenciu.

 

Miesta, kam chodíme plávať sú súkromné bazény, ktoré svojimi parametrami vyhovujú požiadavkám stanovenými pre plávanie s tými najmenšími.

Rozmery jednotlivých bazénov určujú dostatok priestoru pre pohyb pri jednotlivých cvikoch, ale nie sú priveľké, aby sa dal dobre udržiavať stav vody.

Hĺbka 120- 150 cm je ideálna pre sprievod detičiek. Táto výška zabezpečuje, že cvičiaca mamička, alebo otecko nebudú trpieť bolesťami chrbta po cvičení z dôvodu častého dvíhania deťaťa.

Teplota vody je veľmi dôležitá pre pohodlie dieťatka, preto dbáme aby na všetkých našich bazénoch dosahovala teploty vhodné pre tú, ktorú vekovú skupinu tj. 28- 32 °C,

Filtrácia a čistota vody je pravidelne kontrolovaná nielen samotným prevádzkovateľom bazéna, ale aj ptíslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

 

V regióne Martina, vo Valči máme k dispozícii prekrásny interiérový bazén s rozmermi, ktoré sú pre plávanie s deťmi ideálne. Bazén má tiež možnosť protiprúdu a teplota vodičky je skvelých 30°C, čo zaručuje, že detičky sa budú cítiť fantasticky. A po plávaní si ideme ešte zaleňošiť do vírivky.

 

V Ružomberku plávame v čarovnom bazéne Hotela Áčko*** s rozmermi, ktoré sú pre plávanie s deťmi priam stvorené. Má dĺžku 12,8 metra a šírku 5 metrov, hĺbka bazéna je 140 cm. Vyhrievaný bazén je zabezpečený nepretržitou filtráciou vody, ktorá zabezpečuje prefiltrovanie celého objemu bazénu každé 3 hodiny.Teplota vodičky je skvelých 28°C, čo napomáha otužovaniu a zaručuje, že detičky sa budú cítiť fantasticky. Po plávaní tiež využívame saunu a vírivku.

 

cenník

 

 

Zdroj: www.detskeplavanie.com