Detský klub Jazierko

Adresa Oravská 22, 90301 Senec Email ivana.nagyova@gmail.com Telefón 0904870593 Web www.facebook.com

Náš detský klub je inšpirovaný waldorfskou pedagogikou. Ponúkame starostlivosť o deti predškolského veku v láskavom a podnetnom domácom prostredí.

Detský klub Jazierko je inšpirovaný waldorfskou pedagogikou.

Ponúkame starostlivosť o deti vo veku 2-6 rokov, v malom kolektíve detí, v rodinnom prostredí plnom prírodných materiálov. Dôležitý je pre nás návrat k prírode a jej zdrojom – práca s prírodnými materiálmi a pravidelný pobyt vonku v každom počasí za účelom vytvorenia zdravého vzťahu detí k prírode a tradičným spoločenským hodnotám. V prvom rade by sme chceli deťom ponúknuť možnosť prejaviť sa slobodne a bez obmedzení, veď nepotrebujeme mať deti vycvičené na príkazy, či zákazy (aj keď je to pohodlné)… Chceme dať deťom priestor, aby boli prirodzené a pristupovať k nim bez predsudkov. Každé dieťa je jedinečné a narodilo sa pre niečo krásne čo by ono samo chcelo priniesť tomuto svetu a my by sme sa radi stali jeho sprievodcami po tejto (často neľahkej) ceste. Preto si uvedomujeme, že na nás vychovávateľoch záleží, ako pristupujeme a predstupujeme pred dieťa a preto je dôležité, aby sme vniesli do tejto činnosti čo najviac vedomia a svedomia.

Zdroj: www.facebook.com