CVČ na Kulíškovej 6 (BA – Ružinov)

Adresa Kulíškova 6, 82108 Bratislava II. - Ružinov Email info@cvckuliskova.sk Telefón +421 02 2076 4266, +421 948 087 191 Web www.cvckuliskova.sk

Centrum voľného času na Kulíškovej 6 v Ružinove Vám i Vašim deťom, školákom i predškolákom, počas celého školského roka ponúka množstvo krúžkov a klubov, počas prázdnin zase tábory.

Od septembra 2010 CVČ začalo svoju činnosť v zrekonštruovanej budove na Kulíškovej ul č. 6.

 

Naše CVČ zastrešuje a organizuje voľnočasové aktivity pre obvod Bratislava II.

Počas školského roka ponúkame krúžkovú činnosť pre deti, mládež a dospelých v troch kategóriách:

  • pohybové
  • výtvarné
  • klubové záujmové útvary

Pripravujeme program pre Školské kluby detí, Materské škôlky.

Súčasťou našej práce je aj prázdninová činnosť, počas ktorej prebiehajú tábory (jarný tábor, letné tábory).

Okrem tejto činnosti organizujeme príležitostné aktivity:

  • tvorivé dielne (Veľká noc, Vianoce)
  • súťaže a turnaje (Šachový turnaj, Osadníci z Katanu, Zázračné korálky a Čarovná stavebnica).

 

 

 

 

 

Zdroj: www.cvckuliskova.sk