CVČ Domino vo Zvolene

Adresa Bela IV. 6 Zvolen, Zvolen Email domino@cvczv.edu.sk Telefón +421911670039 Web www.cvcdominozv.sk

Využite svoj voľný čas efektívne v našom centre voľného času!

Voľný čas sa stal významným fenoménom našej doby.

 

Snažíme sa rozvíjať a kultivovať osobnosti, poskytujeme možnosť zábavy i poučenia, vytvárame priestor pre spolkovú činnosti, stretávanie sa s kamarátmi so spoločnými záujmami z celého mesta. Nezatvárajme oči pred deťmi a mladými, ktorí pijú, fajčia a mnohí aj užívajú drogy. Spolupracujeme s políciou aj psychológmi a je to hrozba aj v našom meste. My, pedagógovia v centre orientujeme svoju činnosť ku všetkým cieľovým skupinám, aj k tým, ktoré sú na okraji spoločnosti, ľuďom rôzne handicapovaným, pretože ako profesionáli dobre vieme, že nevhodne využitý voľný čas môže byť priestorom pre rozvoj sociálno-patologických javov vrátane drogovej závislosti.

Staráme sa o deti a mládež počas celého roka tzn. aj v čase prázdnin. Pripravujeme pobytové aj mestské tábory pre všetky deti, aj zo sociálne slabých rodín.

V našom centre chápeme voľný čas ako hodnotu, v ktorej sa rozvíjajú všetky stránky osobnosti. Predchádzame protispoločenskej, trestnej a drogovej závislosti motivačnými podujatiami a záujmovou činnosťou.

 

image

Zdroj: www.cvcdominozv.sk