Cik Cak Centrum

Adresa Jiráskova 3269/3, 851 01 Bratislava - Petržalka Email Telefón 02/638 243 90 Web www.kzp.sk

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY (ďalej len „KZP“) vznikli v roku 1986 a sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka.
Kultúrne zariadenia Petržalky majú k dnešnému dňu v správe 3 zariadenia, v ktorých zabezpečujú svoju činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny:
Dom kultúry Zrkadlový háj – Rovniakova 3
Dom kultúry Lúky – Vígľašská 1
CC Centrum – Jiráskova 3

V uvedených 3 zariadeniach KZP vykonávajú svoju činnosť Artkino Za zrkadlom a Kino Lúky.

Každý klub a zariadenie KZP má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z priestorového riešenia, technického zabezpečenia, umiestnenia objektu a záujmu návštevníkov.

 

CC Centrum

Kreatívne a zábavné podujatia pre deti a ich rodičov

  • výtvarné a keramické dielne
  • pohybové cvičenia pre rodičov s deťmi
  • prednášky, besedy
  • výstavy
  • koncerty vážnej hudby
  • výtvarné a keramické kurzy
  • detská herňa

Zdroj: www.kzp.sk