Centrum voľného času | Štúrovo

Adresa Rákocziho 82, Štúrovo Email cvc-sturovo@inmail.sk Telefón +421 36 7533 770 Web www.cvc-sturovo.sk

Centrum voľného času so sídlom na Rákocziho ulici 82 v Štúrove poskytuje deťom a mládeži a ich rodičom zo Štúrova a okolia priestor na aktívne využívanie voľného času .

Centrum voľného času je v prevádzke :

Letné obdobie                                                           09.00 – 20.00 hodiny

Zimné obdobie                                                          09.00 – 19.00 hodiny

 

Centrum voľného času so sídlom na Rákocziho ulici 82 v Štúrove poskytuje deťom a mládeži a ich rodičom zo Štúrova a okolia priestor na aktívne využívanie voľného času .

Záujmovú činnosť účastníci môžu navštevovať :

a/ v pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch a súboroch

b/ v príležitostnej činnosti – rôzne podujatia , výlety a exkurzie

c/ v prázdninovej činnosti v denných , stálych a rekreačných táboroch a sústredeniach

Zdroj: www.cvc-sturovo.sk