Centrum voľného času Strom | Žilina

Adresa Smreková 39, 01007 Žilina Email strom@strom-cvc.sk Telefón +421 910 940414 Web www.strom-cvc.sk

CVČ Strom v Žiline ponúka pravidelnú krúžkovú čiinosť ako aj iné podujatia a akcie nielen pre členov centra.

Naša ponuka krúžkov

pre školský rok 2012/2013

Zoznam a informácie o krúžkoch, ktoré otvárame alebo sú otvorené: Cenník činností

Nepravidelná činnosť centra voľného času STROM:
Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti ponúkame aj akcie a podujatia nielen pre členov centra, ktoré sa organizujú príležitostne počas školského roka a prázdnin:
• víkendové pobyty na chate pre žiakov ZŠ a SŠ na chate (pre tretiakov, pre žiakov 4. – 8. ročníka ZŠ, pre mladých,…)
• formačné víkendové stretnutia pre mladých
• rôzne súťaže a hry pre deti (MDD, pokladovka,…)
• poznávacie zájazdy v zahraničí
• prímestské tábory pre deti počas letných prázdnin
• spoločenské akcie (Katarínska zábava, majáles, posedenia pri živej hudbe,…)
• prednášky, besedy a i.

V školskom roku  ponúkame nasledujúce záujmové a vzdelávacie krúžky zoradené podľa tematických oblastí výchovy:
• športovo-pohybová oblasť
• vzdelávacia
• spoločensko- formačná (duchovná)
• pracovno-technická
• esteticko-kultúrna

Športovo-pohybová oblasť

Aerobic pre mladých/ZUMBA – určený dievčatám od 14 rokov, zameraný na udržiavanie a zvyšovanie fyzickej kondície (2 x 1 hod/týždenne – utorok a štvrtok vo večerných hodinách), vstup na permanentku, v ktorej je zahrnutých 10 vstupov a jeden bonusový.
Plávanie pre deti do 15 rokov – každú stredu v poobedných hodinách, zamerané na zlepšenie plaveckej kondície (nie je určený pre neplavcov); (1 hod/týždenne)
Plávanie nad 15 rokov – zamerané na zlepšenie plaveckej kondície (nie je určený pre neplavcov); (1 hod/týždenne)
Futbal pre najmenších – krúžok určený pre deti do 6 rokov. Počas zimných mesiacov možnosť hrať futbal v telocvični (1 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre deti do 12 rokov – zdokonaľovanie sa vo futbale, účasť na turnajoch, počas zimných mesiacov možnosť hrať futbal v telocvični; každý pondelok – začiatočníci od 14.30 – 16.00 hod a pokročilí od 16.00 – 17.30 hod; (1,5 hod/týždenne)
Futbalový krúžok pre mladých nad 12 rokov – zdokonaľovanie sa vo futbale, účasť v juniorskej mestskej lige, počas zimných mesiacov možnosť hrať futbal v telocvični (1,5 hod/týždenne)
Futsalový krúžok pre deti nad 12 rokov – Vytvorenie mužstva, ktoré bude zdokonaľovať techniku hry. Bude i príležitosť zasúťažiť si s inými družstvami (1,5 hod/týždenne)
Turnaj club – určený pre futbalové družstvá, ktoré si budú svoju zdatnosť a šikovnosť merať na vzájomných turnajoch. Rozdelenie: 1.kat.-do 11rokov, 2.kat.-do16rokov, 3.kat-nad 16.
Vybíjaná / volejbal – pre mladých od 12 rokov, ktorí si chcú zašportovať v populárnych hrách vybíjaná/volejbal (1,5 hod/týždenne)
Cvičenie pre ženy – zamerané na precvičovanie celého tela, vstup na permanentku (2 x 1 hod/týždenne – štvrtok a nedeľa vo večerných hodinách, vstup na permanentku, v ktorej je zahrnutých 10 vstupov a 1 bonusový).
Detský poznávací klub – pre deti i rodičov, ktorí radi poznávajú historické miesta v okolí Žiliny, celého Slovenska aj za hranicami, chodia na výlety aj do prírody (cca 1 akcia/mesačne)
Tanečný krúžok STROMČEK – pre deti ZŠ; rozvoj hudobno-pohybových aktivít detí formou moderného tanca (1,5 hod/týždenne)
Skautský krúžok – určený pre deti od 6 rokov, na pravidelnom stretku sa dozvedia niečo o skautingu, naučia sa nové veci a hrajú hry; súčasťou programu sú aj akcie počas víkendu (1 hod/týždenne)
Vybíjaná – pre mladých od 14 rokov, ktorí si chcú zašportovať populárnou hrou vybíjanou (1,5 hod/týždenne)
Klub rekreačných aktivít – deti a mladí od 6 rokov, ktoré sa na pravidelnom stretku dozvedia niečo o skautingu – o aktívnom spôsobe života, o spoznávaní prírody a o živote v priateľskom kolektíve. Súčasťou programu sú aj výlety do prírody počas víkendu (1hod/týždenne).

Spoločensko-formačná (duchovná) oblasť

Dominik Savio – formačné stretnutia pre chlapcov – miništrantov (1 hod/týždenne)
formačné stretnutia pre tretiakov – formačné stretnutia pre deti, žiakov 3. ročníka ZŠ (1 hod/týždenne)
formácia mladých – formačné stretnutia pre mladých (1 hod/týždenne)

Esteticko-kultúrna oblasť

Keramika – tvarovanie s hlinou, glazúrovanie, výroba úžitkových predmetov i darčekov pre deti, mladých aj pre dospelých (začiatočníkov i pokročilých); (2 hod/týždenne)
Tvorivá dielňa – rozvíjanie jemnej motoriky, tvorivosti a fantázie detí od 6 rokov; práca s rôznymi materiálmi (1 hod/týždenne)
Výtvarný krúžok – pre žiakov ZŠ a mladých, ktorí majú umelecké cítenie a tvorivého ducha (1,5 hod/týždenne)
Akordeón (harmonika) – základy hry na akordeóne pre začiatočníkov, zdokonaľovanie hry pre pokročilých, individuálna hodina (0,5 hod/týždenne)
Detský zbor – pre deti od 6 rokov, ktoré radi spievajú i pri sv. omšiach (utorok 0,5 hod pred detskou sv. omšou)
Dramatický krúžok – pre deti od 6 rokov, rozvoj dramatických, tvorivých a improvizačných schopností detí, nácvik malej divadelnej hry a hry s bábkami spojenej s predstavením pred publikom(1,5 hod/týždenne)
Gitara – pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokročilých, skupinová hodina (1 hod/týždenne)
Flauta – výučbové hodiny hry na flaute (1 hod/týždenne)
Klavír – výučbové hodiny pre deti a mládež od 6 rokov (1 hod/týždenne)
Mládežnícky zbor Nebeský šramot – pre mladých s chuťou spievať (2 hod/týždenne)
Sólový spev – pre všetkých, ktorí radi spievajú, chcú sa zdokonaliť v speve a naučiť správne využívať svoj hlas (1 hod/týždenne)
Detský folklórny súbor Pastierik pre deti od 6 rokov, zdokonaľovanie v ľudovom speve, poznávanie ľudových tradícií a zvykov rôznych krajov Slovenska; nácvik kultúrnych pásem a ich prezentácia pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach (2×1,5 hod/týždenne)
Mami klub – dopoludňajšie stretnutia mamičiek a ich ratolestí v hale centra spojené s rozvíjaním motorických a komunikačných schopností dieťaťa. Vstup na permanentku, v ktorej je 5 vstupov(2 hod/2x týždenne).

Vzdelávacia oblasť

English for kids (Angličtina pre deti) – od 8 do 11 rokov, ktoré si osvoja základy anglického jazyka a komunikácie pomocou príbehov, hier, piesní a hravých aktivít. Angličtina je sprevádzaná pútavou učebnicou a obohatená je aj o interaktívnu tabuľu(1 hod/týždenne)
English for teens(Angičtina pre „teenagerov“) – komunikatívny kurz anglického jazykapre študentov stredných škôl, ktorí si chcú osvojiť jazyk, alebo sa pripravujú k maturitnej skúške. Kutz je založený na maximálnej komunikácii v anglickom jazykus množstvom reálií, na dostatočnom priestore pre nácvik gramatických javov, ale aj na nácvik maturitných testov. Kurz je sprevádzaný učebnicou, interaktívnou tabuľou aj e-learningom(1,5 hod/týždenne)
Španielský jazyk pre mladých – pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základnú slovnú zásobu španielskeho jazyka, aby nezostali ticho pri otázke „De dónde eres?“ či “Cómo te llamas?“; okrem iného odhalia krásu textov španielskych piesní, nazrú do španielskej kuchyne a napokon stretnú ozajstného Španiela (1 hod/týždenne)
Doučovanie zo slovenského jazyka – zamerané na opakovanie a precvičovanie vedomostí získaných v škole a prípravu žiakov na prijímacie skúšky na SŠ (1 hod/týždenne)
Francúzsky jazyk pre mladých – možnosť pre začiatočníkov i pokročilých naučiť sa základy francúzskej gramatiky a konverzácie; študenti sú delení do skupín (1 hod/týždenne)
Zdravotnícky krúžok – pre deti i dospelých, ktorísa chcú správne naučiť poskytovať prvú pomoc, ale i viac z oblasti zdravotníctva a medicíny. Na konci krúžku sa deti zapoja do súťaže Hliadky mladých zdravotníkov. Pre starších je pripravený nácvik simulovaných situácií. (1 hod/týždenne)

Pracovno-technická oblasť

Informatika – pre deti od 9 rokov, ktorí chcú byť zdatní vo výpočtovej technike (1 hod/týždenne)
Programovanie – pre 2. stupeň ZŠ a SŠ; vytváranie vlastných webových stránok (1 hod/týždenne)
Varenie – pre deti od 8 rokov, varenie jednoduchých jedál, spoločné stolovanie pri vytvorenom jedle (2 hod/týždenne)
Strojopis – výučba techniky písania na stroji a klávesnici pre mladých (1 hod/týždenne)
Doučovanie z matematiky – pre žiakov na 2.stupni ZŠ a na SŠ. (1 hod/týždenne)
Fotografický krúžok – pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o fotografovanie, princípa techniku fotografovania, úpravu fotografií. Účastníci si prakticky osvoja fotografovanie. (1 hod/týždenne)
Elektrotechnický krúžok – pre deti od 9 rokov, práca so stavebnicami, výpočet obvodov, oboznámenie s elektronickými súčiastkami, praktická výroba jednoduchých elektrotechnických zariadení (1 hod/týždenne)
Modelársky krúžok – pre začiatočníkov a pokročilých od 10 rokov, lepenie a farbenie plastikových modelov (1 hod/týždenne)

Ďalšie možnosti využitia priestorov CVČ

Herňa – Všetci členovia centra majú možnosť tráviť voľný čas v priestoroch herne hraním stolného tenisu, stolného futbalu, hádzaním šípiek a rôznych spoločenských hier, to všetko v príjemnej spoločnosti animátorov.
Herňa je otvorená denne v poobedných hodinách nasledovne:
• pondelok – piatok: od 13:00 do 17:30 a od 19:00 do 21:00 (piatok do 21:30)
• sobota: od 19:00 do 21:30
• nedeľa: od 19:00 do 21:00
Vstup do priestorov centra a herne je možný len s platným preukazom CVČ na aktuálny školský rok.

Posilňovňa Súčasťou ponuky centra je aj nová posilňovňa. Zariadenie posilňovne obsahuje rotopedy, orbitreky, bežiaci pás, posilňovaciu stanicu, spining, posilňovaciu lavicu, steper… Tieto priestory môžu využívať mladí od 15 rokov a pravidelným posilňovaním zlepšiť svoju fyzickú kondíciu. Je potrebné zakúpiť si permanentku do posilňovne (v cene permanentky je zahrnutých 9 vstupov).

Biliard V priestoroch centra sa nachádza aj biliardový stôl, ktorý je sprístupnený len pre členov centra od 15 rokov na základe zaplatenia symbolického poplatku (Poplatok je 1€/hod pre členov a 2€/hod pre nečlenov centra).

Viacúčelové ihrisko CVČ Strom – Areál centra ponúka aj využívanie viacúčelového multifunkčného ihriska s umelou trávou. Využívať ho môžu všetci členovia centra. Ihrisko je určené na rôzne loptové hry – minifutbal, volejba, basketbal a iné. K vybavenosti ihriska patrí aj kvalitné osvetlenie, ozvučenie i mantinely po stranách ihriska.
Ihrisko ponúka priestor pre deti a mladých nielen k zmysluplnejšiemu využívaniu voľného času samotnou účasťou na športových krúžkoch a rôznych turnajoch, ale dopomáha k upevňovaniu vzťahov, vzájomnému spoznávaniu sa a k budovaniu zdravej súťaživosti.
Rezervácia ihriska
Rezervovať ihrisko je možné v kancelárii centra u zodpovedného za športovo-pohybové oddelenie počas úradných hodín. Rezerváciu na víkend je potrebné nahlásiť najneskôrdo piatku konkrétneho týždňa.

Zdroj: www.strom-cvc.sk