Centrum voľného času Klokan l Bratislava

Adresa Pekníkova 2, 84102 Bratislava IV. - Dúbravka Email cvcklokan@gmail.com Telefón 02/64 36 51 93, 0905 282 012 Web www.kruzky.eu

Centrum voľného času Klokan je mestskou príspevkovou organizáciou Hlavného mesta SR Bratislavy a sídli v Dúbravke. Stretávajú sa tu záujemci o trávenie voľného času v rôznych krúžkoch, kluboch, tanečných skupinách a kurzoch, najmä deti a mládež vo veku 4 až 26 rokov, ale aj ich rodičia a dospelí.

Centrum voľného času Klokan sa nachádza v tichom prostredí Dúbravky (Bratislava IV). Stretávajú sa tu záujemci o trávenie voľného času v rôznych krúžkoch, kluboch, tanečných skupinách a kurzoch, najmä deti a mládež vo veku 4 až 26 rokov, ale aj ich rodičia a dospelí.

 

Všetky záujmové útvary sú lacné, kvalitné a platia sa raz za štvrťrok. Najväčší záujem je o skupiny moderného tanca, mládež vo veku 15 až 18 rokov sa stretáva v klube inštruktorov detských táborov a klube mládeže. Centrum ponúka rôzne športové, umelecké, jazykové či internetové krúžky.

 

Aktivity

  • Pohybové aktivity: HIP HOP, Breakdance, futbal, hokejbal, volejbal, basketbal, tenis, stolný tenis, Zvonček – predškoláci.
  • Umelecká tvorivosť: výtvarné krúžky, modelovanie z hliny, hrnčiarsky kruh, drevorezba, gitara, úžitkové umenie, krúžok varenia.
  • Príroda a technika: letecký modelár, chemický, požiarnicky, rybársky, turistický, počítačový. Jazykové: angličtina a nemčina.
  • Kluby: klub inštruktorov detských táborov, klub mládeže, klub detektívov všadebolov, šachový klub, klub Patchwork, Wargamingový klub, klub mladých právnikov.

 

Pre deti, mládež ale i širokú verejnosť centrum pripravuje podujatia – najznámejšie sú napríklad Mikulášsky chodník, Valentínska diskotéka, Kloki show, či Klokaniáda pre deti. Mnohé podujatia pripravuje Detský parlament základných škôl a osemročných gymnázií Bratislava IV, ktorý sídli v CVČ a spolupracuje s miestnymi úradmi na svojom území a tiež s Detským parlamentom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. CVČ organizuje i okresné kolá  predmetových olympiád, umeleckých a športových súťaží a to pre žiakov základných škôl Bratislava IV.

 

Cez prázdniny CVČ Klokan organizje sústredenia a tábory v mieste bydliska i mimo Bratislavy.

Zdroj: www.kruzky.eu