Centrum voľného času | Brusno

Adresa Brusno 622 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Brusno Email Telefón +421 48 4194369 Web www.zsbrusno.sk

Bohatá ponuka záujmovej činnosti pre deti a mládež.

Cieľom nášho CVČ je vytvoriť v centre voľného času podmienky pre pestrú, príťažlivú výchovno-vzdelávaciu  a záujmovú  a rekreačnú  činnosť  pre  cieľovú  skupinu  detí  od  predškolského  veku  až  po dospelých. Činnosť bude zameraná na :

 • športové aktivity
 • umelecké a kreatívne aktivity
 • jazyky
 • tanec a pohyb
 • technické aktivity
 • prírodoveda
 • spoločenské aktivity
 • vedu a techniku
 • ekologické aktivity
 • informatiku
 • rodičia a deti

 

Organizačná štruktúra oddelení:

 

1.)  Oddelenie telovýchovy a športu

2.)  Oddelenie kultúry a umenia

3.)  Oddelenie spoločenských a prírodovedných činností

4.)  Oddelenie jazykov

5.)  Oddelenie vedy a techniky

6)   Oddelenie ekologickej výchovy

7.)  Oddelenie rodičia a deti

 

Plánujeme  rozšíriť  pravidelnú  záujmovú  činnosť  otvorením  nových  ZÚ  zameraných  na pohybové aktivity. Ďalej otvoríme i nové krúžky zamerané na  predškolskú výchovu a rodičov s deťmi.  V príležitostnej  činnosti  sú  pripravené  výukové  a súťažné programy  pre deti  materských  škôl,  základných  škôl  a stredné školy a tiež  projekty  záujmovej    činnosti  pre  rodiny  s deťmi. Ďalej sú plánované denné a pobytové tábory.

Záujmové útvary

1. Florbal

2. Volejbal

3. Tenis

4. Futbal – dievčatá

5. Gymnastika

6. Moderná gymnastika

7. Baletná príprava

8. Hasičský

9. Karate

10. Sebaobrana

11. Basketbal

12. Atletika

13. Chovateľský

14. Astronomický

15. Hlavolamy

16. Relaxačný

17. Dramatický

18. Šikovné ruky

19. Počítačový

20. Svet fantázie

21. Divadelný

22. Hádzaná

23. Spoločenské tance – začiatočníci

24. Spoločenské tance – pokročilý

25. Disco tance – začiatočníci

26. Zumba

27. Disco tance – pokročilí

28. Latino – americké tance – začiatočníci

29. Latino – americké tance – pokročilí

30. Tanečná prípravka

31. Športový tanec

32. Latino salsa

33. Latino – americké tance – prípravka

34. Tanečná choreografia

35. Karate – začiatočníci

36. Karate pokročilí

37. Sebaobrana začiatočníci

38. Sebaobrana – pokročilí

39. Malý futbal

40. Novinári školy

41. Pohybové hry

42. Hudobný

43. Angličtina hrou začiatočníci

44. Angličtina – začiatočníci

45. Angličtina – pokročilí

46. Hokejbal

47. Trampolíny

48. Orientálne tance – začiatočníci

49. Orientálne tance – pokročilí

50. Mladí hasiči

51. Poľovnícky krúžok

52. Posedenie s knihou

53. Jazdectvo

54. Mladý chovateľ

55. Turistický

56. Kondičná gymnastika

57. Stolný tenis

58. Fit lopty

59. Folklórny

60. Angličtina – konverzácie

61. Informatika

62. Programovanie

63. Angličtina pre najmenších

64. Angličtina hrou

65. Futbal žiaci

66. Futbal mladší dorast

67. Futbal starší dorast

68. Futbal dospelí

69. Halový futbal

70. Akadémia praktického rodičovstva

71. Angličtina hrou – Lotus

72. Bábkové divadlo

73. Fitlopty

74. Hokej

75. Hudobno- dramatický

76. Zvyky a tradície v slov. folklóre

77. Atletika- behy

78. Atletika – skoky

79. Tenis – prípravka

80. Tenis – žiaci

81. Dráčikovia

82. Plameňáci

83. Vybíjaná

84. Tvorivé dielne

85. Matematický

86. Moderný tanec

87. Tradície v slovenskom folklóre

88. Dramatický

89. Húsatká – plavecké jasličky

90. Výtvarný


Zdroj: www.zsbrusno.sk