Centrum pre rodinu – Aktiv centrum

Adresa Nemocničná 2 (2.poschodie bývalej ZŠ - Brezovec), 02601 Dolný Kubín Email aktivcentrum@gmail.com Telefón +421 917 854 002 Web www.aktivcentrum.sk

Naše o.z. SNE zriadilo „Centrum pre rodinu – Aktiv centrum“ s túžbou pomôcť rodinám prežiť prijatie, zakúsiť spoločenstvo, užiť si manželstvo, vychovávať deti, spoznať Božiu lásku a mnoho ďalšieho. Tak smelo klikajte a dozviete sa o tom čo sme robili a tiež čo nás čaká. Ale hlavne príďte osobne!

Naša činnosť je zameraná na prácu s deťmi, mladými a rodinami. Dobrovoľnícku bázu tvorí asi 60 ľudí zapojených do akcií určených pre členov OZ a pre širokú verejnosť. Robíme pravidelné semináre nie len v Dolnom Kubíne, ale aj po Slovensku na praktické témy života, fungovania manželstva a výchovy detí.

Mamičky s deťmi

Matky s deťmi, ale aj ockovia a starí rodičia navštevujú Klubík, kde získavajú nové priateľstvá, hrajú sa a tvoria spolu so svojimi deťmi.
Ponúkame  prednášky a kurzy pod vedením odborníkov – o dojčení a starostlivosti o dieťa, masáže detí, výchove detí, zdravie a výživa, špeciálny program na zlepšenie vzťahu rodič a dieťa – Hravé polhodinky

 

Čo u nás môžete zažiť?
Okrem možnosti pohrať sa iba tak s kamarátmi v našich priestoroch organizujeme:

Pravidelné aktivity v klubíku
1. Pre deti

Riekankovo – rozprávame si riekanky, ukazovačky a spievame si pesničky
Vedko – učíme sa múdrosti škriatka Vedka
Šikovníček – vystrihujeme, lepíme, maľujeme, tvoríme pekné veci

Vždy sa spolu hráme, cvičíme, smejeme sa, rozprávame si rozprávky a kreslíme si, staviame si stavebnice, spoločne tvoríme.

2. Pre ženy

Poradenstvo
Tvorivé dielne – ikebany, zdobenie sviečok a medovníkov, pieskové obrázky, zdobenie veľkonočných vajíčok a iné
Prednášky – O dojčení, Zdravej výžive, LPP, O tehotenstve, manželské večery
Cvičenie – každý pondelok a v stredu  v telocvični
Knižnica – výborné publikácie o výchove, manželstve…

Príjemné prostredie na porozprávanie sa s inými ženami.

Každoročné aktivity v klubíku
Burza šatstva
V spolupráci s materským centrom Píšťaľka dvakrát do roka pripravujeme burzu šatstva, na ktorej si môžete za veľmi dobré ceny nakúpiť veci pre vaše dietky. Je Tu tiež pre vás možnosť predať si svoje vlastné veci po vašich deťoch.

Karneval
Čo že sa to u nás dialo? Rozprávkové bytosti nás navštívili a spolu s nimi prišli aj šašovia, ktorí s nami tancovali, spievali, súťažili. Stretli ste tu motýle, levov, rytierov, lienočku, medvedíka princezné… Pochutili sme si na koláčikoch a všetci sme sa spolu kamarátili.

Mikuláš
Aj do nášho Klubíka zavítal Sv. Mikuláš, ktorý deti obdaril jabĺčkom a sladkosťou. Detičky spolu s maminami ho privítali pesničkami a riekankami. Na akcii sa zúčastnilo spolu cca 50 mám a detí najmä zo sídliska Brezovec.

Deň detí
Akcia bola určená pre širokú verejnosť, zúčastnilo sa nej cca 130 detí. Akcia bola úspešne zrealizovaná vďaka tímovej práci našich animátorov, ktorí pripravili rôznorodý program pre deti vo veku 3-14 rokov. Nechýbala trampolína, skákací hrad a odmena zúčastneným deťom.

Leto v Aktivcentre
Počas letných prázdnin sme organizovali veľké množstvo podujatí pre deti. Deti sa mohli zúčastniť akcií, ktoré podporovali  ich kreativitu, vzdelávali ich. Aktivity pripravoval tím animátorov, ktorí sa počas celých letných prázdnin zapájali do voľnočasových aktivít určeným deťom  a tak prispeli ku krajšiemu prežívaniu letného oddychu deťom a rodičom.

Rozprávková krajina
Športové aktivity
Spoznávanie byliniek
Rezbársky deň
Hubárčenie
Tvorivé dielne
Pirátsky poklad
Výlet na gazdovský dvor
Spoznávame históriu Oravského Hradu

 

 

 

Deti a mládež
Deti a mládež sa u nás pravidelne stretávajú na Detských a Mládežníckych stretkách, Tvorivých dielňach, Kecy kluboch v anglickom jazyku, EXIT kluboch a Filmových  večeroch. V Klubovni je biliard, pinpong a kalčeto, kde si mladí môžu v príjemnom prostredí posedieť pri čaji a spoločenských hrách.

Ostatné
Spustili sme regeneračné a kondičné cvičenie. Robili sme Kurz práce s deťmi, počítačový kurz, Kurz riadenia a vedenia ľudí, Kurz poradenstva a psychológie.
V našej knižnici si môžu ľudia zapožičať zaujímavé publikácie o výchove detí, manželstve a iné.

Jednorazové aktivity
Okrem pravidelných aktivít ponúkame aj jednorazové aktivity: organizujeme rôzne stretnutia s hosťami zo Slovenska aj zahraničia, besedy, výlety, tábory, ale aj duchovné obnovy na upevnenie a posilňovanie vzťahov v manželstve a rodine.
Robili sme Deň detí,  Leto v Aktivcentre, Štedré Vianoce, Mikuláš, Karneval.
V spolupráci s inými OZ organizujeme burzu šatstva, živý Betlehem, Národný týždeň manželstva, Deň počatého dieťaťa, Deň rodiny.

Zdroj: www.aktivcentrum.sk