Centrum Horáreň v Horskom parku

Adresa Lesná 1, Bratislava - Staré mesto Email horaren.prochazkova@gmail.com Telefón 0948111909 Web www.horaren.sk

Centrum Horáreň je priestor pre rodiny a stretnutia komunitného charakteru. Od roku 1994 sa oň stará Nadácia Horský park. Centrum ponúka vzdelávanie, kultúru a relax.

Centrum Horáreň zachránila a postupne založila v roku 1994 Nadácia Horský park, ktorá ho až do dnešného dňa prevádzkuje a rozvíja. Centrum je naviazané na historickú budovu horárne v Horskom parku. Nachádza sa tu detské outdoor kreatívne ihrisko s krytým pieskoviskom a malý domček oproti horárni zvaný Lesná škola, kde prebieha množstvo edukačných, kultúrnych a pre deti zameraných akcií. V lete sa na námestíčku medzi horárňou a Lesnou školou konajú koncerty, trhy alebo akcie zamerané na adopciu zvierat, ktoré spoluorganizuje úrad BA Staré Mesto. V budove horárne sa nachádza aj kaviarnička, ktorá okrem skvelej kávy, čajov a domácich koláčov pani Celestíny ponúka centru zázemie pre pohostenie návštevíkov Centra Horáreň. Toto všetko nájdete v úžasnom starom Horskom parku. Ide  o chránené územie 4. stupňa, ktoré zostalo jedným z pár zachovaných parkov v bratislavskom Starom Meste a formuje celkové smerovanie, nastavenie a existenciu centra.

Zdroj: www.horaren.sk