Centrum detskej tvorivosti, Vrakuňa

Adresa Bodvianskaulica č. 4, Bratislava Email centrumtvorivosti@gmail.com Telefón +421 2 45 52 60 30 Web www.vrakuna.sk

Krúžky v CDT na Bodvianskej ulici č. 4 fungujú pod záštitou Miestneho úradu už vyše sedemnásť rokov. Za ten čas sa v nich vystriedalo veľa detí a dospelých. Sme radi, že môžeme vytvárať alternatívu trávenia voľného času na našom sídlisku.

Krúžky v CDT na Bodvianskej ulici č. 4 fungujú pod záštitou Miestneho úradu už vyše sedemnásť rokov. Za ten čas sa v nich vystriedalo veľa detí a dospelých. Sme radi, že môžeme vytvárať alternatívu trávenia voľného času na našom sídlisku.

 

 

Ateliér voľnej tvorivosti

Ateliér voľnej tvorivosti je určený pre dospelých. Na kurze sa účastníci učia základy výtvarných a textilných techník ako napríklad: technika: servítková, mozaiková, patchwork, aranžovanie kvetín, modelovanie hliny či výroba dekorácií a bytových doplnkov.

Vedie pani Veronika Kelemenová

 

DeKa

Dramatický krúžok pre deti a mládež, ktorý cez dramatické stvárnenie vedie mladých hercov k tvorivému vyjadreniu samého seba. Máme vytvorené dve skupiny – jedna je určená pre začiatočníkov, ktorí sa učia pracovať s textom, hrajú sa s rôznymi formami a skúšajú svoje možnosti. Druhá skupina je určená pre pokročilých, ktorí tvoria ťažisko neprofesionálneho divadla DeKa.

Vedie Mgr. Tatiana Čechová

 

Keramický krúžok

Keramický krúžok funguje vo Vrakuni už sedemnásty rok. Pomocou viacerých techník – točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie voľnou rukou, odlievanie do foriem, zatláčanie a i. formujeme pekné keramické výrobky. Krúžok máme vybavený pecou, kde si prežahnuté a naglazované výrobky pálime. Pracujeme hravou, nenútenou, ale obyčajne tematickou formou. Na krúžku pracujeme s keramickou hlinou, glazúrami, odlievacou hlinou a keramickými nálepkami. Niekedy si hotový výrobok vyžaduje aj trojnásobný výpal.
Okrem krúžkovej činnosti ponúkame aj možnosť objednať si tvorivú dielňu – hodinové stretnutie v dielni, kde kolektív (6 – 16) účastníkov vyrába diela z hliny podľa dohody s lektorom.
Vedie pani Oľga Kocková

Rarášok – divadelný krúžok

Je určený pre žiakov ZŠ a mládež. Herci pracujú s textom, ktorí nahrávajú na audionosiče. Rarášok pripravuje činoherných hercov, ale i bábkohercov.
Vedie pán Jozef Holek

 

Sedmokráska – pohybovo tanečný krúžok

Je určený pre deti predškolského veku (3-6 r.) a žiakov prvého stupňa ZŠ. Za sprievodu klavíra sa deti už 16. rok učia ľudové tance a piesne.
Vedie pani Klára Chodelková

Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok pre deti od 5 rokov je určený pre všetkých, ktorí radi tvoria.
Aj tento rok si skúšame základy rôznych techník maľovania, pracujeme s korálikmi, textilom a balónikmi, hráme sa aj s plastelínou či modelovacou hmotou.
Krúžok vedie Anna Kunová

Zdroj: www.vrakuna.sk