Bilingválna súkromná materská škola FIALENKA

Adresa Révova 3, Ivanka pri Dunaji Email fialenka@fialenka.com Telefón 0917043669 Web www.fialenka.com

,,HRA JE INFORMAČNOU BRÁNOU DO DUŠE DIEŤAŤA … " ( Podhájecká, 2006 )

Bilingválna súkromná materská škola FIALENKA, je v účelovej budove rodinného domu. Zariadenie je zamerané na výuku anglického jazyka formou JOLLY PHONICS, ktorý sme zaradili do denného režimu a dennej komunikácie počas predprimárneho vzdelávania detí.

,,HRA JE INFORMAČNOU BRÁNOU DO DUŠE DIEŤAŤA … “ ( Podhájecká, 2006 )

Bilingválna súkromná materská škola FIALENKA, je v účelovej budove rodinného domu. Zariadenie je zamerané na výuku anglického jazyka formou JOLLY PHONICS, ktorý sme zaradili do denného režimu a dennej komunikácie počas predprimárneho vzdelávania detí.

ZAMERANIE:

  1. Príprava dtí na vstup do školy – rešpektovať a podporovať individualitu a osobnosť dieťaťa – podnecovať aktivitu a samostatnosť
  2. Jazyková výchova – jazyková príprava prebieha denne formou JOLLY PHONICS, výchovno-vzdelávací proces bude v angličtine v slovenčine
  3. Športové aktivity – jazda na poníkoch, plávanie, golf, lukostreľba, lyžovanie … deti sa oboznámia so základmi jednotlivých športov
  4. Starostlivosť o zdravie dieťaťa – vytvárame optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí
  5. Environmentálna výchova – podnecujeme potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia
  6. Vytvárame priaznivúsociálno-emocionálnuatmosféru pre osobnostný rozvoj dieťaťa

Zdroj: www.fialenka.com