Berlitz – A Global Education Company

Adresa Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava Email kids@berlitz.sk Telefón +421 2 6241 1344 Web www.berlitz.sk

Nikdy nie je príliš zavčasu začať sa učiť nový jazyk. Práve naopak – výskumy ukazujú, že deti, ktoré hovoria dvoma jazykmi, sú lepšie pripravené na budúce výzvy vo vzdelávaní. Berlitz Kids využíva všetky výhody Berlitz metódy® a zároveň aplikuje roky skúseností našich lektorov, ktoré pomáhajú realizovať potreby detí a študentov.

Jazykové kurzy pre deti a tínedžerov

 

Pretože deťom to ide tak ľahko…

Nikdy nie je príliš zavčasu začať sa učiť nový jazyk. Práve naopak – výskumy ukazujú, že deti, ktoré hovoria dvoma jazykmi, sú lepšie pripravené na budúce výzvy vo vzdelávaní. Berlitz Kids využíva všetky výhody Berlitz metódy® a zároveň aplikuje roky skúseností našich lektorov, ktoré pomáhajú realizovať potreby detí a študentov.

Prečo poskytnúť deťom a tínedžerom jazykovú výučbu?

 • učenie sa druhého jazyka má pozitívny vplyv na intelektuálne schopnosti detí
 • povzbudzuje a obohacuje intelektuálny rozvoj
 • zlepšuje aktivitu mysle
 • pomáha porozumieť rodnému jazyku
 • kladie základy pre porozumenie a pochopenie iných kultúr
 • poskytuje zvukovú základňu pre učenie sa jazyka v škole
 • zvyšuje študijné a pracovné príležitosti v mnohých oblastiach

Naša ponuka:

Na Slovensku ponúkame široké spektrum kurzov a programov pre deti a tínedžerov:

 • Individuálna výučba
 • Príprava na skúšky
 • Kids + Teens DUO
 • Kids + Teens GROUP

 

Lektori:

Všetci lektori v Berlitz Kids + Teens programoch sú Slováci alebo „native“ lektori s excelentnými jazykovými schopnosťami, bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi a špeciálne vyškolení pre vyučovanie Berlitz metódou.

 

Detské centrum pre deti predškolského veku: 3,5 – 6 rokov

 

Berlitz Slovensko ponúka unikátny program spomedzi svetových Berlitz centier – detské jazykové centrum pre deti predškolského veku (slovensko-anglický bilingválny program). Centrum predstavuje spojenie Berlitz metodiky vyučovania angličtiny najmenších a kvalitnej modernej koncepcie vzdelávania predškolákov.

Koncepcia:                      moderné bilingválne centrum pre deti predškolského veku

Cieľová skupina:             deti od 3,5 do 6 rokov

Celkový počet detí:         26 (1 skupina / 1 trieda = 6-10 detí)

 

Základné informácie:

 • Výučba angličtiny je akreditovaná Ministerstvom školstva SR
 • Berlitz učebný materiál
 • Výučba angličtiny hravou a prirodzenou formou
 • Malý počet detí v triedach
 • Moderné výchovno-vzdelávacie metódy
 • Dôraz na výber pedagógov
 • Individuálny prístup, podpora talentovaných detí
 • Všestranné aktivity – celkový rozvoj dieťaťa
 • Dôsledná predškolská príprava
 • Nultý ročník pre nadané deti alebo deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Mesačný reporting a pravidelná komunikácia s rodičmi o pokrokoch a napredovaní detí
 • Kultúrne aktivity a podujatia 4 x do roka (mimo centra)
 • Zápis detí počas celého roka
 • Príjemné prostredie s rodinnou atmosférou, farebné miestnosti, moderné vybavenie, TV, DVD, počítač, klimatizácia
 • Súkromná detská záhrada s ihriskom v Sade Janka Kráľa

Obsah vyučovania:

 • angličtina: Berlitz metodika a učebné materiály
 • 1 lekcia denne s native spíkrom
 • moderná koncepcia vzdelávania
 • všestranný rozvoj dieťaťa (rozumová, hudobná, literárna, výtvarná, pohybová výchova, tvorivé dielne)
 • dôraz na predškolskú prípravu

Zdravá životospráva:

 • pravidelný pobyt detí vonku (1-2 hod. denne), šport a cvičenie (detská joga)
 • zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

Zdroj: www.berlitz.sk