Beach club

Adresa Kmeťova 13, Košice Email info@beach-club.sk Telefón +421 0948 744 112 Web www.beach-club.sk

Za relaxom, športom aj kultúrnymi podujatiami sa môžu rodiny vybrať po celý rok už aj do Beach clubu v Košiciach.

Nové zariadenie v Košiciach, kde cieľovou skupinu sú predvšetkým rodiny s deťmi. Príjemné prostredie, program a atakcie počas celého roka. Možnosť rôznorodého športového vyžitia, detské atrakcie, bazény pre veľkých  malých návštevníkov v lete, ľadová plocha i ice detský park v zime. A to nie je všetko.

zdroj: www.beach-club.sk

Zdroj: www.beach-club.sk