BABYLOOK

Adresa , Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Bojnice, Dolná Strehová, Košice, Topoľčany, Trenčianske Teplice Email babylook@babylook.sk Telefón +421903512443 Web www.babylook.sk

Využite jedinečnú príležitosť prihlásiť svoje dieťa do výukového programu plaveckých jasličiek BabyLOOK. Celá výuka je robená hravou formou, deti sa učia za pomoci pesničiek a básničiek základným plaveckým zručnostiam, ktoré musí zvládnuť každý, kto sa chce naučiť plávať. Detičky získavajú cit pre vodu, prehlbuje sa citový vzťah medzi rodičom a dieťatkom a taktiež postupne a nenásilne si zvykajú na kolektív detí a ľudí okolo seba, čo v neskoršom veku uľahčí vstup do predškolských zariadení.

Význam „plávania“ s dojčaťom

 

S plávaním nemá detské člapkanie nič spoločné, no napriek tomu veľkou prednosťou je hodnotný psychický a citový dopad tohto cvičenia na všetkých členov rodiny, detičky sa tešia z pobytu vo vode v blízkosti rodiča.

Celá výuka je robená hravou formou, deti sa učia za pomoci pesničiek a básničiek základným plaveckým zručnostiam, ktoré musí zvládnuť každý, kto sa chce naučiť plávať. S úsmevom na tváričke zvládnu dýchať do vody, splývať na brušku, ale aj na chrbátiku, zanoriť a orientovať sa pod vodou. Zvládnu rôzne i neočakávané situácie ako sú pády do vody, skoky, ale aj spoločné potápanie rodičov s deťmi.
Detičky získavajú cit pre vodu, prehlbuje sa citový vzťah medzi rodičom a dieťatkom a taktiež postupne a nenásilne si zvykajú na kolektív detí a ľudí okolo seba, čo v neskoršom veku uľahčí vstup do predškolských zariadení.

Vplyv „plávania“, cvičenia, detských masáží a otužovania na zdravie dieťaťa

Plávajúce deti sú v porovnaní s deťmi, ktoré neplávajú, otužilejšie a zdravšie. Lepšie sa vyvíjajú popsychotronickej stránke – sú pohybovo zdatnejšie, bystrejšie, vnímavejšie. Lepšie spia a jedia, a netrpiatak bolesťami bruška.
V kombinácii s rehabilitáciou dosahujeme veľmi dobré výsledky pri liečení telesne postihnutýchdetí, detí s odchylkami neuropsychického vývoja alebo ľahkými mozgovými disfunkciami a taktiežpri liečení detí s chronickým ochorením horných dýchacích ciest. Treba si však uvedomiť, že to nie je náhrada za rehabilitáciu.
Dôležité je však upozorniť, že dojčenské plávanie je prínosom len v náväznosti na dobrú základnústarostlivosť a zvyšuje sa všestranným pôsobením na rozvoj dieťatka.

Kedy je najlepšie s „plávaním“ dojčiat začať

S plávaním je najlepšie začať čo najskôr po narodení dieťatka, zvládnutí základnej starostlivosti a manipulácie s dieťatkom. Deti začínajúce „plávať“ hneď po narodení sa rýchlejšie adaptujú na nové životné podmienky než v akých žili pred narodením, dobre prospievajú po fyzickej aj psychickej stránke. S najmenšími deťmi „plávame“ v plne napustenej vani každý večer v spojení s pravidelnou hygienickou očistou, vo vode teplej 36 – 37°C po dobu 3 – 5 min. Ako dieťa rastie teplotu postupne znižujeme a dobu pobytu vo vode predlžujeme, všetko však závisí od nálady dieťatka. Pre deti od 6. mesiaca je ideálne, keď majú možnosť „plávať“ s rodičmi v hygienicky zabezpečených bazénoch s teplotou vody 32 – 33 °C

Všeobecné pravidlá

K deťom do 4. mesiaca veku dochádza inštruktorka do domáceho prostredia podľa dohody s rodičmi 1 x týždenne.
Deti od 4. mesiaca až do 3. rokov sú zaradené do kurzov „plávania“ v bazénoch k tomu určených. Kurzy sú metodicky rozvrhnuté do lekcií, ktoré prebiehajú v pravidelných intervaloch 2 x do týždňa.
Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, pokročilosti a psychomotorickej vyspelosti.
Výcvik detí vedú odborní inštruktori „plávania“ dojčiat a batoliat na základe spolupráce s rodičmi. Do vody vstupuje s dieťatkom jeden z rodičov. Rodič sa venuje vo vode len jednému ideťatku. Za bezpečnosť dieťatka sú zodpovedný rodičia.
Na lekcie je potrebné chodiť včas. Kľudný priebeh má vplyv na lepšiu spoluprácu dieťaťa pri výcviku. Na prezliekanie a dôkladnú hygienu je nutné počítať 20 min. Potom nasleduje 10 min. teória s inštruktorom prípadne rozcvička pre vačšie deti, 30 min. Výcvik vo vode, ktorý je rozdelený na rozplávanie, hlavnú fázu a vyplávanie. Po lekcii osušenie, masáž alebo sauna a prezlečenie 20 – 30 min.
Teplota sauny sa pohybuje od 50 – 60 °C. Pobyt dieťaťa treba regulovať podľa jeho nálady. Pred vstupom je každý povinný sa poriadne osušiť a nesadať si v mokrých plavkách na drevo. Vhodné je ak osuška nie je veľmi mokrá a použiť ju ako podložku na sadnutie. Malé deti musia mať plienku, väčšie nočník. V saune je prísny zákaz konzumácie jedla. Môžete však dojčiť prípadne dať dieťatku plastovú flašu s nápojom. Slamkové dzúsy a flaše bez cumlíkov sú taktiež zakázané.
Program a denný režim je nutné zorganizovať tak aby dieťa pred plávaním bolo odpočinuté a nebolo hladné.
Rodičia sa zaväzujú dochádzať do kurzov len zo zdravým dieťatkom, aby neohrozili jeho zdravotný stav prípadne iné deti.

Zdroj: www.babylook.sk