ARUNKA – Centrum zdravej rodiny

Adresa Leitne 18, 902 Pezinok Email kristina@arunka.sk Telefón +421 907 726 961 Web www.arunka.sk

Našli sme sa, aby sme vytvorili zdravý a bezpečný priestor pre celú rodinu. Občianske združenie Arunka sme založili v januári 2010. Spojila nás láska k prírode, pohybu, k deťom, rovnaká životná filozofia a radosť zo života. Pod našim vedením cvičí, tancuje a vzdeláva sa viac ako 100 detí s mamičkami a záujemcovia stále pribúdajú – to je najkrajšia motivácia postupne naše aktivity rozširovať.

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/21903081/1141.jpg

Žaneta Zelmanová Fodreková

Práci s deťmi vo veku 4 mes. až 6 rokov sa venujem 11 rokov a tým momentom, kedy som sa pre ne rozhodla bola skôr náhoda. V r. 2000 som si popri práci, ktorá ma živila našla koníčka, plávanie detí a dojčiat. Táto práca ma pohltila a úplne zmenila celý môj profesijný život a smerovanie. Pôvodná práca v ekonomickej oblasti, kde som sa nikdy nenašla, sa pre mňa zmenila na cestu poznávania a chápania detí, ich prirodzeného pohybu, vývoja a zrodu. Vedela som, že toto som ja.

 

Ako inštruktorka dojčenského plávania som pracovala s malými prestávkami 8 rokov. Cvičeniu mamičiek s deťmi sa ako cerifikovaná lektorka venujem od roku 2007 a prirodzene sa k tomu pridali detské a dojčenské masáže.

Ďakujem osudu, že si ma táto práca našla a ja sa snažím odvďačiť neustálym vzdelávaním a seba zdokonaľovaním sa. Čaká ma dlhá cesta. Teším sa.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/21903081/aaa.jpg

Kristína Dubajová

Po absolvovaní štúdia akreditovanom Ministerstvom školstva pôsobím v Arunke ako lektorka pohybového vzdelávania detí. Tanec je mojou veľkou vášňou a tak sa mu venujem s deťmi a maminkami aj na hodinách tanca pre radosť.
Na pravidelných stretnutiach v ženskom kruhu vytváram priestor pre rozvíjanie ženskej sily a krásy v bezpečnom kruhu zdieľania, pomocou jemného i divokého tanca, meditácií, spojenia s vlastným menštruačným cyklom a prácou s panvovým dnom. Na požiadanie konkrétnej ženy sprevádzam prechodovými rituálmi /predpôrodný rituál, predsvadobný rituál, rituál prvej menštruácie, rituál menopauzy, rituál odpustenia / a  sprevádzam kruhy a rituály v dôležité dni v roku / napr. slnovraty, rovnodennosti, splnové stretnutia…/

 

Pred materskou dovolenkou som pracovala v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica v Bratislave, kde som sa venovala environmentálnej výchove pre MŠ, organizovanie podujatí, seminárov a ekoporadenstvu. Od roku 2005 som organizovala festival DYCH ZEME /prednášky, tvorivé dielne zamerané na ozdravenie Zeme a aktívny prístup k svojmu zdraviu, rozvoju tvorivosti a poznania / Dnes pôsobím v rámci tímu festivalu už len ako poradca a konzultant.
V Indii som takmer rok študovala jogu, meditáciu a spev. Stretnutie s touto kultúrou, ale hlavne dar hlbokého spoznávania samej seba mi radikálne zmenil život.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/21903081/__a-25150.jpg

Mgr. Stanislava Hrubá

Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor Environmentalistika špecializácia Pedológia, takže som so zemou spätá aj na papieri, ale hlavne vo svojom srdci.

Po štúdiách sa mi postupne narodili tri krásne deti – Adamko, Amálka, Jonáško. Pred príchodom našich dietok k nám, som sa venovala environmentálnej výchove v materských školách. V súčasnosti pokračujem s deťmi pri spoznávaní sveta okolo nás, od jesene 2012 nadviažem na Kurz ekologickej výchovy okrem materských škol aj verejnými kurzami.

 

 

ARUNKA – tri ženy

Našli sme sa, aby sme vytvorili zdravý a bezpečný priestor pre celú rodinu. Občianske združenie Arunka sme založili v januári 2010. Spojila nás láska k prírode, pohybu, k deťom, rovnaká životná filozofia a radosť zo života. Pod našim vedením cvičí, tancuje a vzdeláva sa viac ako 100 detí s mamičkami a záujemcovia stále pribúdajú – to je najkrajšia motivácia postupne naše aktivity rozširovať.

Cieľom centra je poskytovať odborné cvičenia pod vedením certifikovaných lektoriek, osvetu a podporu pre rodiny, s prihliadnutím na špecifiká tehotenstva a pôrodu.

Veríme, že s každým šťastným dieťaťom môžeme uzdravovať túto planétu.
Vytvárame priestor pre ženy, kde môžu objavovať a rozvíjať svoju ženskosť a zažiť dar zdielania v podporujúcej ženskej skupine.

Venujeme sa aj masážam detí a v lete organizujeme rodinný tábor.

Environmentálnu výchovu pre deti dopĺňame o environmentálne poradenstvo pre mamičky v rámci starostlivosti o dieťa.

Sme rady, ked’ naše aktivity prispievajú ku kvalite prežívania času na materskej dovolenke smerom k všestrannému rozvoju dieťaťa aj matky.
Nezabúdame ani na oteckov a snažíme sa už od bruška zapojiť ich do spoločných rodinných aktivít.

Ako neziskové občianske združenie by sme radi, v spolupráci s Mestom Pezinok, dali možnosť využívať odborné cvičenia a tvorivé aktivity aj sociálne slabším rodinám v Pezinku, ktoré si podobné aktivity nemôžu dovoliť.

Našim snom je ponúknuť pod našimi krídlami v pravidelných intervaloch stretnutia s odborníkmi – laktačné poradenstvo, psychologická poradňa pre deti, stretnutie s odborníkom na zdravú výživu a ortopédom.

Máme radi, ked‘ „to žije“ a tak nás baví organizovať pre vás prednášky, semináre a tvorivé dielne.

Zdroj: www.arunka.sk