Angličtina pre mamičky a detičky v Trnave

Adresa , Trnava a okolie Email materskecentrum@centrum.sk Telefón Web

Angličtina pre mamičky a detičky v Trnave a okolí.
Naučte sa hovoriť po anglicky za jeden mesiac!

Materské centrum TRNAVA pre Vás pripravilo

  • kurz Hravej Zábavnej Angličtiny pre deti vo veku 1,5r. – 3r.
  • kurz Hravej Zábavnej Angličtiny pre deti vo veku 4r. – 6r.
  • kurz Hravej Zábavnej Angličtiny pre deti vo veku 7r. – 9r.
  • rýchlokurz Anglického pre mamičky, budúce mamičky, ženy

Kurz Hravej Zábavnej Angličtiny pre deti vo veku 1,5r. – 6r. pozostáva z ôsmich 65 minútových hodín.
Počas každej hodiny Hravej Zábavnej Angličtiny s deťmi konverzuje lektorka anglického jazyka po anglicky.
Hodina pozostáva z konverzácie v anglickom jazyku – učíme sa základné slová, frázy, spievame a tancujeme na pesničky v anglickom jazyku.
Počas týchto hodín je možné aby dieťa bolo za sprievodu rodiča.
Počet detí na jeden kurz: 10

Kurz Hravej Zábavnej Angličtiny pre deti vo veku 7r. – 9r. pozostáva z ôsmich 65 minútových hodín.
Počas každej hodiny Hravej Zábavnej Angličtiny s deťmi konverzuje lektorka anglického jazyka po anglicky.
Hodina pozostáva z konverzácie v anglickom jazyku – učíme sa konverzovať v kolektíve, určíme sa základné slová, obohacujeme si slovnú zásobu, učíme sa základné frázy, používanie časov a spievame na pesničky v anglickom jazyku.
Počet detí na jeden kurz: 10

Rýchlokurz Anglického jazyka pre mamičky, budúce mamičky, ženy pozostáva z ôsmich 65 minútových hodín.
Počas každej hodiny s mamičkami konverzuje lektorka anglického jazyka po anglicky.
Hodina pozostáva z konverázie v anglickom jazyku – učíme sa konverzovať v kolektíve, obohacujeme si slovnú zásobu, učíme sa základné krázy, používanie časov.
Počet osôb na jeden kurz: 10

Cena každého kurzu je 99 EUR vrátane DPH. Každý kurz pozostáva z ôsmich 65 minútových hodín. (cena za 1 hodinu/12,40 EUR vrátane DPH)
Kurz sa koná 8 krát do jedného mesiaca, resp. dva krát do týždňa.
Začiatok kurzu: apríl 2014

V prípade, že máte záujem o kurz mailom na materskecentrum@centrum.sk

Zdroj: