Academia Universum

Adresa Mlynské nivy 34, Bratislava Email au@academiauniversum.com Telefón 0903 664 688 Web www.academiauniversum.com

Naše heslo: Telo / Myseľ / Spoločnosť
Naše aktivity: aikido, capoeira, joga, systema, detska pripravka, salsa, flamenco, tango, rytmika, bubnovanie a perkusie, acroyoga atd.

ACADEMIA UNIVERSUM je unikátny koncept, s cieľom systematicky rozvíjať rovnako fyzický, mentálny a sociálny aspekt človeka prostredníctvom kultúry, športu, umenia a vzdelania. Svojími aktivitami rozvíja ľudské telo, ľudskú myseľ a spoločnosť. Tieto činnosti poskytuje nielen širokej verejnosti, ale zameriava sa aj na sociálne slabšie a znevýhodnené skupiny obyvateľov. Cieľovou skupinou je teda široká verejnosť bez ohľadu na fyzickú zdatnosť, mentálny stav a sociálne postavenie.

 

AU sa snaží odbúrať stereotypné predstavy o:


  • “svalnatých nevzdelancoch”
  • “pupkatých intelektuáloch”
  • “vzdelaní, športe, kultúre a umení ako výdobytku sociálneho luxusu”.

AU v sebe spája dlhoročné poznatky a skúsenosti profesionálov z rozličných oblastí. Odborní garanti, lektori, inštruktori a asistenti pôsobia vo svojich oblastiach už dlhé roky a patria k špičke v domácom, ale i svetovom meradle. AU napomáha harmonickému rozvoju osobnosti formou tréningov, podujatí, školení, stretnutí, diskusií a výučby.

 

AU sa riadi trojheslom Telo & Myseľ & Spoločnosť. Táto moderná kalokagathia je obohatená o sociálny aspekt, ktorý z nej robí unikát. Človek je tvor spoločenský a preto tomuto faktu pripisujeme nesmiernu dôležitosť. Pojem spoločnosť v našom trojhesle znamená, že ak má jedinec v harmónii svoje telo a myseľ, tak sa stáva lepším členom spoločnosti. Zároveň tento pojem vyjadruje naše presvedčenie, že možnosť trénovať, vzdelávať sa a socializovať sa by mal mať každý jedinec, bez ohľadu na jeho spoločenské postavenie a pozadie. Trénujeme teda naše telo, vzdelávame našu myseľ a toto všetko ponúkame naozaj každému, kto náš koncept rešpektuje. V našej akadémii, ale aj mimo nej budujeme v našich telách zdravie, v našich mysliach poznanie a to všetko v kruhu ľudí, kde sa prirodzene rozvíja schopnosť sebarealizácie. Našími výchovnými cieľmi sú disciplína, rešpekt a pokora.

Zdroj: www.academiauniversum.com