TOP kurzy & krúžky pre vaše deti

Thumbnail
Kategórie:

Prečo by mali Vaše deti navštevovať kurzy či krúžky popri škole, a aké konkrétne Vám odporúčame?

5 dôvodov, prečo prihlásiť svoje dieťa na kurz či krúžok:

  • 1. Vzdelávanie sa popri škole: pre všetky deti je dobré mať mimoškolskú aktivitu, pri ktorej sa rozvíjajú a vzdelávajú aj iným spôsobom ako v škole. Akákoľvek aktivita mimo školy, ktorá ich baví, im rozhodne neuškodí. Aj keď ide často a formu zábavy, predsalen ich to rozvíja – fyzicky aj mentálne.
  • 2. Hľadanie seba samého: deti by si počas školy či štúdia mali vyskúšať čo najviac aktivít, aby sami zistili, čo ich baví, k čomu inklinujú, aké majú predispozície.. V dnešnej dobe je bežné, že študenti skončia školu, a nevedia, čo vlastne chcú, lebo nikdy nič nové okrem učenia sa do školy nevyskúšali. Snažte sa tomuto príkladu vyhnúť.
  • 3. Nadobúdanie trpezlivosti či vytrvalosti: každá aktivita, ktorej sa dieťa venuje dlhší čas, ho učí trpezlivosti či vytrvalosti, rozširuje jeho obzory v danom odbore, a učí dieťa, že keď niečo chce, a dostatočne na tom pracuje, tak to môže dosiahnuť. Všetky tieto predpoklady sú veľmi dobré v budúcnosti Vášho dieťaťa – či už na vysokej škole, v práci, alebo aj v súkromnom živote.
  • 4. Noví kamaráti: v danom krúžku môžu Vaše deti spoznať nových kamarátov. Okrem toho sa učia socializovať v novom prostredí.
  • 5. Zábava a odreagovanie: krúžky aj kurzy by nemali byť len o vzdelávaní a učení sa – deti by sa pri nich mali uvoľniť a zabaviť popri škole, zažiť niečo nové a zaujímavé. 🙂

PRIHLAS-SA-2018_616-x-616-1

Prinášame Vám zopár konkrétnych krúžkov, ktoré Vám odporúčame a ktoré Vás určite nesklamú:

Brick by Brick: Malý konštruktér

Predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi, sa vďaka obľúbenej  stavebnici  DUPLO®  oboznámia  s rôznymi  témami,  ako  sú  zvieratá,  vesmír,  morský  život, rozprávky  alebo  hrdinovia.  Získajú  veľa  poznatkov,  veľa  sa  naučia  a samozrejme  všetko  si  postavia a vyskúšajú.

– vhodné pre deti od 3 do 5 rokov

Brick by Brick: Veľký konštruktér

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby žiakov zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť.

– vhodné pre deti na základnej škole

Brick by Brick: Robotik Mindstorms Centrum

Kurz robotiky s LEGO® MINDSTORMS®. Program je určený pre deti, ktoré majú záujem rozvíjať sa v základoch inžinieringu, programovania a v technických zručnostiach. Deti pracujú s obľúbenou stavebnicou LEGO® MINDSTORMS® postavia si vlastného robota, ktorý splní každý ich príkaz.

– vhodné pre deti od 7 do 12 rokov

UP_KPD_Robotic_616-x-616

Veda nás baví

Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo) a vyskúšajú si, aké to je, stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. Deti materských škôl sa hravou a zábavnou formou zoznámia s javmi okolo nás a vyskúšajú si, aké to je stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom. Žiaci základných škôl v krúžku robia experimenty, napr. si postavia sopku a pod. Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité.

– vhodné pre deti na materskej aj základnej škole

Športujeme hravo

V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia,je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play.

– vhodné pre deti na materskej aj základnej škole

Wattsenglish 

Cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou. Vďaka metóde Wattsenglish a špecializovaným zahraničným a slovenským lektorom učíme deti prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru komunikovať v cudzom jazyku. Navyše, obsah našich lekcií nadväzuje na učivo preberané na hodinách v školách, deti teda napredujú rýchlejšie!

– vhodné pre deti na materskej aj základnej škole

Individuálky

Deutsch is easy

Kikus je skratka pre Kinder in Kulturen Und Sprachen, čo znamena „deti mnohých kultúr a jazykov“. Je to metóda výučby jazykov postavená na vedeckom základe, zameraná predovšetkým na hry. Metóda KIKUS sa zameriava hlavne na výučbu ústneho jazyka vrátane slovnej zásoby, gramatiky a spoločensko-jazykových komunikačných vzorov. Počas výučby deti pracujú s tématickými pracovnými listami. Na opakovanie jednotlivých tém sa používajú obrázkové karty, ktoré sú veľmi obľúbené, kedže na základe vizualizácie sú deti v predškolskom veku schopné zapamätať si učivo.

– vhodné pre deti od 3 do 10 rokov

Krúžok Ekošerifa

Krúžok Ekošerifa naučí naše ratolesti čo znamená zero waste, teda znižovanie odpadu. Budeme sa hrať, zabávať a objavovať princíp fungovania prírody. Prečo vzniká odpad a ako nás ovplyvňuje?  Ako zabrániť jeho vytváraniu a správať sa zodpovedne? Prečo by sme sa mali starať o prírodu, chrániť zvieratká a vysádzať stromy? To všetko a ešte oveľa viac nám ukáže formou hry a zábavy náš nový krúžok.

– vhodné pre deti na základnej škole

Príďte si s vašim dieťaťom bezplatne vyskúšať ukážkovú hodinu. Ako sa môžete prihlásiť?

Stačí nám zaslať email (info@kruzkypredeti.sk), alebo zavolať (0915, 711 115). My vám pomôžeme s výberom správneho krúžku podľa veku dieťaťa. Následne od nás dostanete potvrdzujúci email s termínom a časom vašej ukážkovej hodiny.

Ukážková hodina je úplne zadarmo a k ničomu vás nezaväzuje.

Ukazkova-hodina_2018_616-x-616-px

Podobné články