Súťaž „Anička hľadá svoj príbeh“

Knižnica pre mládež mesta Košice a Areál Anička spoločne hľadajú príbeh pre malú Aničku. Vyzývajú preto všetkých, ktorým sa v mysliach zvyknú odvíjať rôzne príbehy, aby využili príležitosť stať sa autorom, ktorého príbeh bude neskôr sprevádzať návštevníkov obľúbeným areálom Anička.

Zábavný areál nachádzajúci sa v oddychovej zóne Anička v Mestskej časti Košice – Sever poznajú snáď všetci Košičania. Najmä tí s deťmi, ktoré sa tam v peknom prostredí dokážu vždy dobre zabaviť na hravých podujatiach, alebo individuálne na preliezačkách, prekážkovej dráhe, cyklistickej dráhe či minigolfe.

Spoločným cieľom knižnice a areálu Anička je nájsť výstižný rozprávkový príbeh, ktorý by dobre poslúžil ako námet pre vznik kreatívneho výtvarno-literárneho diela. Teda kombináciu obrázkov s krátkym textom v takom atraktívnom vizuálnom stvárnení, aby ako celok očarili a zároveň upútali každého, kto sa bude túlať tamojším bludiskom. „Anička, je milé dievčatko, ktoré sa akosi vytratilo zo svojej rozprávky. My jej chceme pomôcť a pokúšame sa jej nájsť nový príbeh. Vyzývame preto šikovné hlavičky, ktorým nie je cudzie vymýšľanie príbehov, aby skúsili porozmýšľať a dali na papier všetko, čo by mohlo malú rozprávkovú Aničku stretnúť, čo všetko by mohla vo svojom novom príbehu zažiť a poslali nám to do knižnice. Môžu takto prostredníctvom svojej fantázie zabojovať o spoluautorstvo na novej vizualizácii bludiska areálu Anička,“ uvádza k súťažnej výzve Kamila Prextová, riaditeľka knižnice.

Vymyslený príbeh pre malú Aničku je potrebné posielať do 20. mája 2022 na adresu sutazekniznica@gmail.com. „Zapojiť sa môže každý bez rozdielu veku, hlavne netreba zabudnúť spolu s príbehom uviesť meno, priezvisko, vek, telefón a e-mail autora. V prípade, ak sa jedná o osobu mladšiu ako 15 rokov potrebujeme rovnako meno, priezvisko, telefón a e-mail zákonného zástupcu.“ Všetky podmienky súťaže a rovnako s nimi súvisiace pravidlá ochrany osobných údajov pre účastníkov súťaží má knižnica zverejnené na webovej stránke knižnice. „Nám neostáva nič iné ako veriť, že sa nám podarí pre Aničku nájsť ten najkrajší príbeh,“ dodáva Kamila Prextová s tým, že autor bude odmenený jednak vizuálnym spracovaním jeho príbehu, ktoré bude môcť obdivovať široká verejnosť a tiež zaujímavou knižnou odmenou.

Autora víťazného príbehu knižnica upovedomí prostredníctvom e-mailu a výsledky súťaže slávnostne zverejní presne na MDD 1. júna 2022.

Zdroj: www.kosicekmk.sk