Ako si vytvoriť blízky vzťah s dieťaťom – 1.časť

9:00 - 12:00
Adresa Tehelná 25, 83103 Bratislava Cena 30,00 € Telefón +421 908 741 211 Web www.facebook.com

Cieľom semináru je porozumieť sebe, dieťaťu a posilniť blízkosť, radosť a uvoľnenie vo vzťahu.

srdečne vás pozývame do Centra Svet možností na seminár s Martinou Strnádovou na tému „AKO SI VYTVORIŤ BLÍZKY VZŤAH S DIEŤAŤOM, vytvoriť zdravé a posilňujúce hranice a pravidlá – 1časť“

Seminárom prevádza Martina Strnádová. Akreditovaný terapeut metódy Cesta a certifikovaný kouč. Absolvenka kurzu Emoce a Komunikace zameraného na vytváranie zdravého a podporujúceho vzťahu s dieťaťom. Matka 3 detí. Dospelej dcéry a dvoch synov 12 a10 rokov. S bohatými praktickými skúsenosťami z osobného života aj z praxe. Aktívny terapeut, lektor AHA víkendov, workshopov a seminárov zameraný na sebapoznanie a osobný rast. Zasadzuje sa o začlenenie sebauvedomenia a bdelej prítomnosti do medziľudských vzťahov a komunikácie.

Príďte si prakticky vyskúšať zdravé zvládanie náročných situácií. Naplánovať jednoduché podporujúce aktivity. Pochopiť prevenciu krízových situácií vo vzťahu. Prakticky načrtnúť fungujúce rešpektujúce pravidlá a začať na nich s deťmi pracovať.

Obsah semináru:
Základné princípy vedomého rodičovstva

Vzťah k sebe a moje prežívanie rodičovstva

sebapoznanie a sbauvedomenie
schopnosť zvládať vlastné emócie
starostlivosť o zranené časti osobnosti rodiča
praktický nácvik sebauvedomenia, prijatia emócií, presvedčení, strachov a obáv, ktoré štartujú negatívnu reakciu rodiča
starpostlivosť o seba

2. Vytvorenie blízkosti a dôvery vo vzťahu s dieťaťom

napojenie a získanie pozornosti dieťaťa
Opakujúce sa rituály a pravidlá o ktoré sa dá bezpečne oprieť
Smiech, radosť, hra
Empatia , súcit , prijatie
Dopĺňanie nádrže lásky u detí

3. Sprevádzanie miesto mentorovania

Vytvorenie zdravých rešpektujúcich hraníc
Napojenie , prijatie pocitov, uvoľnenie
Pochopenie situácie, vytvorenie zdravej perspektívy a nových pravidiel
pravidlá pre dôležité oblasti

LEKTORKA:
Martina Strnádová
Viac informácií TU.
www. cesta-terapie.sk

Dátum a čas: 15.4.2018 od 9,00 – 12,00 hod.

Miesto: Centrum Svet možností, Tehelná 25, Bratislava pozri na mape

V našich priestoroch sa prezúvame – k dispozícii sú papučky, alebo si prineste vlastné prezuvky. Ďakujeme 🙂

Cena: 30 €

Po vyplnení registračného formulára vám zašleme platobné podmienky na zaplatenie vstupného

Informácie: 0908 741 211 – Andrejka

Nutná registácia: vyplňte prosím prihlasovací formulár TU.

Zdroj: www.facebook.com