Slovenská nominačná výstava na BIB 2023

Adresa BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Panská ul. 41, 815 39 Bratislava Email bibiana@bibiana.sk Telefón + 421 2 20 467 131 Web www.bibiana.sk

Každý nepárny rok sa na jeseň stretáva na Bienále ilustrácii Bratislava to najlepšie z ilustrátorskej oblasti. Výstava v BIBIANE predstavuje tohtoročných prihlásených slovenských ilustrátorov. Z nich odborná porota vyberá 10, ktorí reprezentujú Slovensko na samotnom Bienále ilustrácií Bratislava.

Bienále ilustrácií Bratislava 2023 sa uskutoční od 4. októbra do 3. decembra 2023 a bude po 29-krát  jedinečnou prehliadkou toho najlepšieho, čo za posledné 2 roky v detskej ilustrácii vo svete vzniklo.

Každá krajina dostala možnosť na BIB 2023 prihlásiť 10 ilustrátorov/ilustrátoriek, ktorí ich budú reprezentovať. Nominačná výstava predstavuje všetkých prihlásených ilustrátorov za Slovenskú republiku. V tomto roku sa prihlásilo 43 ilustrátorov so 61 knihami. Jednotlivé ilustrácie hodnotí odborná porota, kde základnými kritériami sú inovácia, kreatívnosť, výtvarné spracovanie a vhodnosť ilustrácií pre detské publikum.

10 ilustrátorov, ktorí budú reprezentovať SR na BIB 2023 bude vyhlásených na vernisáži výstavy v Galérii Dušana Rolla 22. júna o 16:00.

Zdroj: www.bibiana.sk