Barčianský park

Adresa Park Barca, 040 17, Osloboditeľov 666/15, 040 17 Košice Email mubarca@barca.sk Telefón +421 55 726 24 11 Web www.keturist.sk

V MČ Barca sa nachádza Barčiansky park s výmerou 7 ha, patriaci k najkrajším parkom v rámci Abovskej župy.

MČ Barca sa nachádza Barčiansky park s výmerou 7 ha, patriaci k najkrajším parkom v rámci Abovskej župy.

Barčiansky park vznikol koncom 17.storočia a patrí do kategórie chránených parkov.

Nachádzajú sa v ňom dendrologicky hodnotné a chránené drevnaté a krovité rastliny.

V jeho udržiavaní a neustálom zveľaďovaní pokračujúcou výsadbou pokračuje aj súčasné vedenie obce.

V parku sa nachádzajú dva historické kaštiele (kaštieľ rodiny Zichy a Barokový kaštieľ).

Pôvodne boli v parku aj dve jazierka.

Jedno z nich v severnej časti bolo zlikvidované pri výstavbe kanalizačného zberača.

Jazierka boli kedysi napojené na Myslavský potok.

Druhé jazierko nachádzajúce sa v južnej časti parku pod kaštieľom bolo bez vody a zarastené.

V roku 1997 až 1998 bolo rekonštruované jazierko v pôvodnom rozsahu (nové dno, úprava prítoku, okolitého prostredia) a v rámci postupnej prípravy i rekonštrukcie už niekoľko rokov slúžilo v zimnom období ako prírodné klzisko pre deti a mládež.

V jeseni 1998 už úprava jazierka bola ukončená montážou osvetlenia a troch vodometov zabezpečujúcich okysličovanie vody, ktoré však skončili svoju prevádzku z technických príčin.

Neskôr boli nasadené do jazierka ryby a vysadené lekná, ktoré spestrujú hladinu jazierka.

V roku 2010 bol realizovaný prívod vody do jazierka z bývalých práčni, inštalovaná je aj fontána s prevádzkou aj v zime a prečerpávacie napájadlo pre vtáky.

Zdroj: www.keturist.sk