Základná škola Jána Majku | Dolná Streda

Adresa Jána Majku, Dolná Streda Email riaditelka@zsdstreda.edu.sk Telefón 031 789 3807 Web www.zsdolnastreda.stranka.info

Sme základná škola rodinného typu iba s I. stupňom ZŠ oživujúca zvyky a tradície a zameraná na ochranu životného prostredia.

Profil školy

má kvalifikovaných učiteľov na všetky predmety,

– zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka,

– má moderne zariadenú učebňu s prístupom na internet a s e-beam tabuľou,

– zapája sa podľa možností do projektov,

– má vlastnú vynovenú školskú jedáleň,

– má pre žiakov k dispozícii novú ŠKD s 2 oddeleniami a 2 kvalifikovanými vychovávateľkami,

– má vzorne udržiavané okolie areálu školy a príjemné a upravené triedy,

– organizuje výlety, exkurzie, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadelných predstavení, pravidelne koná Akadémiu ku Dňu matiek a Vianočný program pre dôchodcov v obci, kultúrne programy podľa požiadaviek organizácií obci,

– pravidelne sa zúčastňuje športových súťaží,

– robí dni blokového vyučovania, kvetinový deň, teplákový deň, Deň Zeme, deň zdravej výživy a Dni ľudových tradícii,

– má školské multifunkčné ihrisko,

– má knižnicu s denným prístupom pre deti,

– školský vzdelávací program je zameraný na ľudové zvyky a tradície a ekológiu a ochranu živitného prostredia.

 

Pravidelné akcie školy

– návšteva DDI v galante,

– Posedenie s Mikulášom,

– Vianočná besiedka,

– Noc s Andersenom,

– chodenie na Luciu,

– Martinský lampiónový sprievod,

– Vynášanie Moreny,

– Decembrové zvyky,

– Medzinárodný deň školských knižníc,

– Deň Zeme.

 

 

 

Zdroj: www.zsdolnastreda.stranka.info