Materská škola Kollára 25 | Nové Mesto nad Váhom

Adresa Kollára 25 Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom Email mskollara@azet.sk Telefón 032/771 3923 Web www.materskaskolanmnv.sk

Materská škola je elekovaným pracoviskom MŠ na Poľovníckej ul. 12. Je to 5-triedna, typizovaná účelová budova, pozostávajúca z piatich pavilónov, spojovacej chodby a hospodárskej budovy, kde sú situované kancelárske priestory vedúcich zamestnancov, kuchyňa, jedáleň pre zamestnancov, práčovňa a žehliareň.

Materská škola je elokovaným pracoviskom MŠ na Poľovníckej ul. 12. Je to 5-triedna, typizovaná účelová budova, pozostávajúca z piatich pavilónov, spojovacej chodby a hospodárskej budovy, kde sú situované kancelárske priestory vedúcich zamestnancov, kuchyňa, jedáleň pre zamestnancov, práčovňa a žehliareň.

 

Akcie v MŠ:

 • kultúrno–spoločenské podujatia
 • spoločné podujatia právneho subjektu
 • zdravotno–výchovné akcie
 • spolupráca so ZUŠ, MĽK, ZŠ
 • súťaže
Veľa času venujeme v MŠ spevu a tancu:
 • na nácvik prvkov moderného tanca využívame každú voľnú chvíľu
 • tanec navodzuje príjemnú atmosféru v kolektíve
 • talentované deti majú možnosť rozvíjať talent a prezentovať sa na rôznych akciách

 

Venujeme pozornosť starostlivosti o chrup:

 

 • návšteva v stomatologickej ambulancii
 • čítame z knihy Prečo vlk šušlal
 • pracujeme s pracovnými listami

 

Mesačný poplatok sa stanovuje na 13,00 EUR

Príspevok na úhradu nákladov na jedlo:

 • obed…….0,68 EUR
 • desiata….0,28 EUR
 • olovrant0,23 EUR

 


Zdroj: www.materskaskolanmnv.sk