Klub detí Jablonka

Adresa Pri suchom mlyne 82, 81104 Bratislava Email jablonka@iwaldorf.sk Telefón 0905 754 450 Web www.jablonka.iwaldorf.sk

Naša škôlka funguje na princípoch waldorfskej pedagogiky a ponúka dennú starostlivosť o deti od 3 do 6 rokov. Prevádzka je celodenná od 7:30 do 17:00 hod.

Naša škôlka funguje na princípoch waldorfskej pedagogiky a ponúka dennú starostlivosť o deti od 3 do 6 rokov. Prevádzka je celodenná od 7:30 do 17:00 hod.

 

Zápis detičiek: O každom dieťati, ktoré k nám prichádza sa chceme s Vami podrobne porozprávať, aby sme ho čo najlepšie spoznali, a tiež rodičia majú možnosť sa pýtať na všetko, čo ich zaujíma ohľadne našej škôlky a waldorfskej pedagogiky. Zápis detí do klubu prebieha počas celého roka a je možné zapísať sa aj do poradovníka do budúcnosti.

 

Škôlka funguje ako občianske združenie a pri plnej prevádzke sa môže starať o 20 detí. Je nezisková organizácia, bez štátnych dotácií a môže byť financovaná len z príspevkov rodičov a darov podporovateľov.

Okrem predškolskej výchovy organizujeme pre deti a ich maminy príjemné utorňajšie stretnutia formou popoludňajšieho rodinného centra, kde sa rozprávame pri čajíku či kávičke, môžeme šiť zvieratká z filcu, štrikovať, modelovať z včelieho vosku a detičky sa zahrajú v útulnom prostredí.

Tiež organizujeme tvorivé dielne pri príležitosti rôznych sviatkov, napr. vyrábali sme lampášiky na Martina, vianočné ozdoby počas adventu, hrali sme sa na karnevale, piekli sme chlebík a podobne.

 

O našom klube v 5 bodoch

Domáce prostredie
Každý škôlkár chce robiť to, čo robia dospelí okolo neho. Deti rady pomáhajú pri domácich prácach, napríklad pri príprave raňajok, prácach v záhrade, v dielničke, upratovaní a podobne. Preto by mali byť s dospelým a vidieť a zažívať, ako a prečo niečo robí. Každá činnosť vychovávateľa má mať zmysel a má byť pre dieťa pochopiteľná. Nie intelektuálne vysvetlenia, ale zážitok z celého procesu je pre deti tejto vekovej kategórie najcennejším a najzdravším spôsobom, ako sa niečo naučiť. Láskyplný prístup s rešpektovaním individuálnych potrieb a daností detí vytvára v domácom prostredí bezpečný priestor pre deti.

 

Hračky a materiál na hranie
Sú výlučne z prírodných zdrojov. Prírodné materiály stimulujú a podporujú hru mnohorakým a zmysluplným spôsobom:

  • pestrosť tvarov, povrchov a štruktúr prírodných materiálov zodpovedá detskej zvedavosti pri skúmaní sveta
  • „nedokonalé“ (t.j. nie prísne geometrické) tvary podporujú detskú fantáziu a poskytujú možnosti k tvorivej hre, čo dáva základ pre myslenie a tvorivosť v školských rokoch a dospelosti
  • rozvíjajú intelektuálne schopnosti: pri pozorovanie detailov, triedení a zoskupovaní
  • manipulácia s nimi rozvíja hrubú i jemnú motoriku
  • teplo prírodných materiálov poskytuje terapeutické, emocionálne uspokojujúce zmyslové vnemy.

Rytmus
Je základným princípom, účinným v rámci dňa, týždňa i roka. Každý deň má denný rytmus v striedaní pohybových hier s pokojom a koncentráciou, pobytom vnútri a vonku. Každý deň v týždni má svoju vlastnú aktivitu a svoje jedlo, čo robí týždeň pre deti prehľadným. Rytmus roka – kolobeh kresťanských sviatkov ako sú napríklad Vianoce, Veľká noc, Svätojánsky sviatok zažívame s deťmi pri príprave, oslave a doznievaní sviatku, spolu s rodičmi a priateľmi. Rytmické opakovanie činností dáva deťom pocit istoty (viem čo sa deje) a možnosť aktívne sa podieľať (viem ako sa to robí).

 

Kontakt s prírodou/pobyt vonku

  • Posilňuje telesné a duševné zdravie, vplýva na vývin motoriky, sociálnych zručností.
  • Znižuje pravdepodobnosť vzniku alergií.
  • Ochutnávame ovocie zo záhrady, pozorujeme včielky, chrobáky, vyrábame domčeky pre zvieratká.
  • Máme záhony s čerstvými bylinkami, kvetmi, jahodami, o ktoré sa deti starajú.

Špeciálne činnosti (alebo: čo inde asi nenájdete)
Maľovanie mokrým akvarelom
Jednou z pravidelne sa opakujúcich činností je maľba hrubým štetcom na namočený hrubý akvarelový papier. Používame kvalitné akvarelové farby v troch základných odtieňoch – červenú, žltú a modrú. Deti nie sú vedené k maľovaniu konkrétnych foriem, ale môžu slobodne prežívať radosť z krásy farieb, ktoré sa na mokrom papieri rozpíjajú a miešajúc premieňajú. Pri takomto spôsobe maľovanie nejde o výsledok, ale dôležitý je proces. Deti tak môžu tvoriť voľne, bez stresu „či to bude dobré“.

Eurytmia
Eurytmia je pohybové umenie, označované aj ako „kultúra tela a duše“ . Vedie ju špecializovaný učiteľ-eurytmista. Eurytmický pohyb spojený so slovom alebo hudbou podporuje zdravý telesný vývoj, taktiež napomáha pri utváraní rečových schopností a pri náprave výslovnosti. S učiteľkou-eurytmistkou sa deti hrajú hru v kruhu, pri ktorej pohybom oživujú rozprávky, remeslá, ročné obdobia, precvičuje napr. rytmus: veľké kroky obra, malé krôčiky trpaslíka, pomalý pohyb slimáka a rýchly beh koňa, atď.

Modelovanie z včelieho vosku
Včelí vosk je prírodný materiál, ktorý mäkne teplom, a potom toto teplo dlho odovzdáva detským prštekom späť. Pri vosku sa dieťa učí, že výsledok sa dá dosiahnuť jemnosťou, nie hrubou silou. Modelovanie z vosku je nie len príjemnou umeleckou činnosťou, ale má aj liečivý účinok na detský organizmus.

 

Príspevok na prevádzku klubu (škôlkovné)

Celodenný pobyt – mesačne 270 € x 12 mesiacov, t.j. 3240 € za rok + strava

Stravné na deň (vrátane pitného režimu):
ovocie/zelenina, desiata – 0,50 €
obed – 1,00 €
ovocie/zelenina, olovrant – 0,50 €

Zdroj: www.jablonka.iwaldorf.sk