Detské centrum Kvietok

Adresa Blumentálska 16, 81107 Bratislava Email info@dckvietok.com Telefón +421907723465 Web www.dckvietok.sk

Sme súkromné predškolské zariadenie pre Vaše detičky odkedy vedia chodiť až kým nenastúpia do školičky. Sme tu pre Vás takmer v centre Bratislavy a našim druhým jazykom je angličtina. Keďže máme už viac ako 11 ročne skúsenosti, dobre sa postaráme tak o Vaše malinké už chodiace ratolesti, ako aj o veľkých predškolákov.

Detské Centrum Kvietok  je už v prevádzke viac ako 11 rokov a za ten čas sme získali mnoho skúseností a podieľali sa na príprave mnohých našich absolventov, teraz školákov.

Veľkou výhodou je, že disponujeme vlastným psychológom aj logopédom a  jedna pani učiteľka učí a vychováva malú skupinku detí. Detičky sa u nás naučia mnoho vecí do života a medzi ne patrí aj lyžovanie, plávanie, korčuľovanie. Navštevujeme rôzne podujatia, chodíme na výlety do lesa, raz mesačne k nám prichádza divadielko (nikdy nepozeráme TV). Predškoláci absolvujú kompletný program podľa D.B. Elkonina, ktorý obsahuje prvky čítania, písania, práce v škole, pred tabulou…všetko pre dieťa pripravujúce sa na vstup do školy – aby začiatky v škole boli zábava….

 

Deti v predškolskom veku dokážu prijať oveľa viac informácií, ako v neskoršom veku. Preto ich treba správne stimulovať v rôznych smeroch. Umožníme a naštartujeme Vaše deti do ďalšieho záujmu o dianie okolo seba. Prípadné adaptačné problémy budeme riešiť možnosťou pobytu rodičov v škôlke s deťmi pri navykaní (zvykací program).


Počas celého roka prebiehajú podľa potrieb a záujmu detí a rodičov rôzne spoločensko – športové podujatia, detské besiedky, plavecké kurzy, korčuľovanie, lyžiarske kurzy, pohybový krúžok.

Detské centrum ponúka osobitné dvojjazyčné prostredie – angličtinu a slovenčinu počas celého dňa ako aj anglický jazykový kurz v spolupráci so vzdelávacou agentúrou E.M.M.A.

Hľadáte pre svoje dieťa v centre Bratislavy dobré predškolské zariadenie s kvalitnou predškolskou prípravou, kam by Vaše dieťa mohlo chodiť už od 1 roka? Tak sme tu aj pre Vás.

 

HARMONOGRAM DŇA

7:00 – 9:00 Príchod detí, voľné hry
9:00 – 9:30 Raňajky
9:30 – 10:45 Výchovno – pedagogický program
10:45 – 11:30 Pobyt vonku
11:30 – 11:45 Príprava na obed
11:45 – 12:00 Obed
12:30 – 15:00 Spánok (relaxačný odpočinok pre nespiace deti)
15:00 – 15:30 Olovrant, ovocie
15:00 – 17:30 Pobyt vonku, voľné hry, záujmové činnosti


VÝCHOVNO – PEDAGOGICKÝ PROGRAM

 • zameraný na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov a na rozvoj tvorivosti.
 • vedený kvalifikovanými pedagógmi v anglickom a slovenskom jazyku.
 • prebieha v skupinkách 6 – 8 detí, čo umožňuje individuálny prístup.


ZÁSADY DC

 • každé dieťa je osobnosť
 • každé dieťa má právo prejaviť sa
 • osobný prístup
 • komunikácia je základ
 • spolupráca s rodičmi

ĽAHKO DO ŠKOLY

 • ROZVOJOVÉ PROGRAMY pre predškolákov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou
  alebo HRA NA ŠKOLU
 • TESTY ŠKOLSKEJ ZRELOSTI
 • PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA


AKTIVITY

 • tanečno – pohybový krúžok
 • hudobná výchova
 • korčuľovanie, lyžovanie, plávanie
 • ŠvP (škôlka v prírode)
 • návštevy divadla, predstavení, múzeí, výstav, dopravného ihriska
 • výlety v rámci BA a okolia (ZOO, Botanická záhrada, Železná studienka, …)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Jednoduchá forma: určená deťom od 1 – 3 roku. Formou počúvania anglických básničiek a pesničiek, ktoré sú deťom podávané hravým a názorným spôsobom.
 • Intenzívna forma: pre deti od 3 rokov. Táto forma predstavuje cudzí jazyk ako alternatívu materinského jazyka. S deťmi sa počas dňa komunikuje v anglickom jazyku. Každá činnosť je jasne pomenovaná a predvedená. Nové pojmy sa utvrdzujú pomocou hry

 

Zdroj: www.dckvietok.sk