Kaštieľ Radoľa

Adresa Radoľa, 023 36 Radoľa Email kastiel@kysuckemuzeum.sk Telefón +421 41 4212 505 Web www.kysuckemuzeum.sk

Kaštieľ Radoľa je jednou z mála renesančných pamiatok na Kysuciach a jediné zachované šľachtické sídlo. Postavený bol v 16. storočí, prvú písomnú zmienku máme z roku 1575.

Pôvodne to bola štvorcová dvojpodlažná stavba s jedným obytným priestorom na prízemí  a na poschodí, teda skôr obytná veža, aké majú svoj pôvod v stredoveku, zrejme opevnená hradobným múrom. Jeho renesančný charakter dokazujú okná so šambránami a plastickými nadokennými rímsami, krížová klenba s hrebienkovou výzdobou uprostred, valená klenba s lunetami a pôvodné nárožné maľované kvádrovanie. Objavená bola renesančná omietka, na kaštieli sa nachádzali i slnečné hodiny.

Kaštieľ nechali postaviť Suňogovci, majitelia Budatínskeho panstva, do ktorého Radoľa aj s časťou Kysúc patrila. V roku 1658 sa tu spomína veľký majer, kde sa chovalo 50 kráv, 25 sliepok, 10 moriek, 15 husí, 5 pávov, 30 svíň a okolo 800 kusov valašského dobytka. K majeru patrili stodoly, ovocná záhrada, kapustná záhrada, pivovar, dve chmeľnice, mlyn, píla a tiež dva rybníky s kaprami, šťukami a hlavátkami. Na konci 17. a začiatkom 18. storočia v kaštieli preukázateľne žil Gašpar III. Suňog, ktorý nechal kaštieľ prestavať. Pri kaštieli sa vtedy spomínajú stajne a úschovňa kočov a vozov. Na konci 18. storočia sa novými majiteľmi kaštieľa i celého panstva stali Čákiovci.

 

V neskoršom období slúžil kaštieľ na obytné účely, v sedemdesiatych rokoch prebehla rekonštrukcia a od roku 1983  tu má svoje expozície a výstavné siene Kysucké múzeum. V podzemí sa nachádza expozícia Svet dávnych predkovpredstavujúca najvýznamnejšie archeologické lokality na Kysuciach, aj s replikou malého mamutka a vystaveným originálnym mamutím zubom. Jedna časť expozície je venovaná lužickej kultúre z doby bronzovej, ďalšia predstavuje dobu železnú na Kysuciach – obdobie púchovskej kultúry. Tretia časť je venovaná stredovekému obdobiu a výskumu kostola a cintorína v Radoli – Koscelisku
Na poschodí je inštalovaná expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach, kde návštevníci uvidia nábytok a bytové doplnky od druhej polovice 19. až prvej polovice 20. storočia vrátane secesie a „artdeca“  – napríklad obývaciu spálňu z Kysuckého Nového Mesta v historizujúcom štýle z poslednej tretiny 19. storočia, sedaciu súpravu v biedermeierovom štýle, secesnú spálňu, jedáleň, obrazy, ale i pianíno z 19. storočia, porcelán zn. „Rosenthal,“ kávovar z 20. tych rokov 20. storočia alebo tiež staré hračky a pod.

Okrem toho sa v kaštieli konajú rôzne výstavy, pre školy sa organizujú prednášky a prezentácie, tvorivé dielne. Medzi najznámejšie podujatia patrí napr. Radoľský jarmok (vždy 5. 7.), ktorý múzeum organizuje v spolupráci s obcou Radoľa.

 

Zdroj: www.kysuckemuzeum.sk

Fotogaléria