ÚĽUV

Adresa Obchodná 535/64, 811 06 Bratislava Email craft@uluv.sk Telefón +421 2 527 313 49 Web www.uluv.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

Škola remesiel ÚĽUV v Bratislave začala organizovať kurzy tradičných remesiel ako záujmové kurzy pre verejnosť v roku 1999. Od tej doby sa ponuka kurzov neustále rozširuje. Z bývalých absolventov kurzov sa dnes stali mnohí nadšení priaznivci tradičného remesla. Každoročne sa v pravidelných kurzoch v Bratislave vystrieda viac ako 200 frekventantov z radov dospelých a okolo 120 detí a školskej mládeže. Od roku 2004 sa porovnateľné množstvo frekventantov zúčastňuje kurzových aktivít aj v druhej Škole remesiel ÚĽUV, zriadenej podľa bratislavského modelu v Banskej Bystrici (Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica).

Tvorivé dielne pre školy:

  • Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave a v Banskej Bystrici predstavujú aj miesto pre organizované návštevy žiakov zo základných a stredných škôl.
  • Na základe objednávok absolvujú školy a centrá voľného času v dielňach ÚĽUV ukážkové hodiny práce s remeselníckymi nástrojmi a vytváranie jednoduchých predmetov z prírodných materiálov.
  • Úhrada za tvorivé dielne pre žiakov škôl je možná aj prostredníctvom kultúrnych poukazov MK SR.

Prázdniny s remeslom:

V letných mesiacoch využíva ÚĽUV dielne školy remesiel v Bratislave a v Banskej Bystrici na organizovanie denných táborov pre deti do 15 rokov. Pod názvom Prázdniny s remeslom každoročne absolvuje letné kurzy okolo 200 záujemcov, ktorí si počas týždňového pobytu vyskúšajú viacero tradičných výrob. Z kurzu si odnášajú vlastné výrobky a diplom s kvalifikáciou Tovariš ľudovej umeleckej výroby.

Programy pre deti na festivaloch remesiel:

Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave a v Banskej Bystrici sa každoročne zúčastňujú s vlastnou ponukou prvého kontaktu detí s remeslom na festivaloch tradičných remesiel v Kežmarku (EĽRO), v Bratislave (Dni majstrov na Hrade), Koliesko (Kokava nad Rimavicou) a inde. Výberovo realizujú lektori škôl remesiel aj charitatívne aktivity v nemocniciach a ústavoch pre hendikepovanú mládež.

Zdroj: www.uluv.sk