Škola remesiel ÚĽUV

Regionálne centrá remesiel ÚĽUV ponúkajú pre deti a mládež (8 – 15 rokov) prázdninové kurzy tradičných remeselných techník v dielňach, kde si deti majú možnosť vyskúšať ručné zhotovenie výrobkov z prírodných materiálov.

Prázdniny s remeslom v Košiciach

Regionálne centrá remesiel ÚĽUV ponúkajú pre deti a mládež (8 – 15 rokov) prázdninové kurzy tradičných remeselných techník v dielňach, kde si deti majú možnosť vyskúšať ručné zhotovenie výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. Kapacita každej dielne je maximálne šesť detí. Pre každého účastníka je zabezpečená strava. Garantujeme individuálny prístup.

Informácie a prihlášky:
Škola remesiel ÚĽUV Košice
Mäsiarska 52, P.O. Box H9
040 01 Košice
e-mail: rcrke@uluv.sk

Vybavuje: Iveta Kažimírová | +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk
Zodpovedný pracovník: Ing. Júlia Jeleňová | +421 905 780 171, julia.jelenova@uluv.sk

 

 

 

Prázdniny s remeslom v Banskej Bystrici 

RCR Banská Bystrica ponúka pre deti a mládež (8 – 15 rokov) prázdninové kurzy tradičných remeselných techník v dielňach na Dolnej ulici 14 v Banskej Bystrici. Deti majú možnosť stráviť čas v každej z piatich remeselníckych dielní a vyskúšať si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok až piatok denne v čase od 8.00 – 15.30 hod. Kapacita každej dielne je šesť detí. Pre účastníkov sú zabezpečené obedy.

Informácie a prihlášky:
Škola remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Dolná 14, P. O. Box 293
974 01 Banská Bystrica
e-mail: bbystrica@uluv.sk

Vybavuje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk
Zodpovedný pracovník: Mgr. Katarína Chruščová, +421 905 732 478, katarina.chruscova@uluv.sk

 

Zdroj: www.uluv.sk

Fotogaléria