Bema Slovakia | Žilina

BEMA – športovoplavecké centrum organizovala detské víkendové plavecké kurzy od r. 1996. Plavecké kurzy prebiehali v prenajatých priestoroch areálu plávania ZŠ Martinská v Žiline.

BEMA – od 1. januára 2005 (pretransformovaním na spoločnosť BEMA Slovakia, s.r.o.) rozšírila svoju činnosť o organizovanie „Plaveckej škôlky“ pre deti predškolského veku. Od r. 2007 víkendové kurzy plávania organizujeme aj v meste Martin v areáli plávania hotela Victória. Novinkou v našej ponuke je otvorenie a prevádzkovanie Detského plaveckého centra v centre Žiliny, kde súčasťou vybraných detských programov je i saunovanie a detské „baby“ masáže.

Plavecké kurzy organizujeme v priestoroch, ktoré vyhovujú zdravotným požiadavkám a pravidelne sú monitorované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline a ďalšími akreditovanými organizáciami.

Plavecké kurzy vykonávajú odborní inštruktori a tréneri plávania (inštruktori pre plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku, držitelia trénerských preukazov A a C, držitelia certifikátov hier vo vode…). Práca s deťmi vo vodnom prostredí prebieha podľa osvedčenej metodiky a praxe, podľa skúseností z Českej republiky s využitím rozmanitých didaktických plaveckých pomôcok.

Pri práci s deťmi vychádzame zo zásady, že výučba plávania detí predstavuje otvorený, dlhodobý a systematický proces vyžadujúci si trpezlivosť, dôslednosť, individuálny prístup a rešpektovanie psychomotorického vývoja detí.

 

 

Plávanie sa považuje pre svoje špecifické mnohostranné pôsobenie za jednu z biologicky najúčinnejších aktivít. Plávanie má osobitný význam práve pre harmonický a správny vývoj detí. Na jednej strane plávaním sa otužuje organizmus detí, čím sa zvyšuje jeho odolnosť voči chorobám z prechladnutia, na druhej strane plávanie vplýva aj na pohybový aparát, systém krvného obehu a dýchacích orgánov.

Plávanie detičiek s rodičmi, ktoré je obsahom Plaveckých jasličiek (do 3 rokov) prináša okrem zdravotného významu i prehĺbenie a upevnenie citového vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Z „plaveckého hľadiska“ sa detičky postupnými krôčikmi učia základné plavecké zručnosti. Učia sa splývať, vydychovať do vody, s úsmevom sa potápať, skákať do vody, orientovať sa pod vodou … Detičky si zvykajú na prostredie svojich rovesníkov, lepšie prospievajú, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie a hlavne si vytvárajú kladný a radostný vzťah k vodnému prostrediu.

V „škôlkárskom veku“ jedným z najefektívnejších prostriedkov, ktoré sa využíva vo výučbe plávania detí, sú hry vo vode. Hry slúžia ako prostriedok rozvoja základných, pohybových schopností, t. j. sily, vytrvalosti, rýchlosti, obratnosti, plaveckých zručností a v neposlednom rade prinášajú radosť a pobavenie. Majú význam pre stmelenie kolektívu a rozvoj iniciatívy jednotlivca. Hry vo vode poskytujú emocionálne zážitky, prinášajú prvky súťaživosti a napomáhajú odstrániť strach detí z vodného prostredia. Práve hry vo vode sú obsahom Plaveckej škôlky organizovanej pre deti mladšieho predškolského veku (3-4ročné). Táto etapa predprípravy je obzvlášť dôležitá pre výcvikovú fázu, ktorá je zameraná na optimálne zvládnutie techniky plaveckých spôsobov, ich zdokonalenie apd. Výcviková etapa prebieha organizovanou formou plaveckých kurzov, ktoré sú obsahom Plaveckej školy pre deti staršieho predškolského veku 5 – 6 ročné a deti školského veku od 6 rokov.

Doplnkovými aktivitami detských plaveckých programov sú otužovanie, saunovanie a detské masáže.

 

Rodinné plávanie

Ponúkame Vám možnosť rezervovať si termín v Detskom plaveckom centre v Žiline s bazénom s teplotou vody cca 30-31 oC a fínskou saunou počas víkendov v popoludňajších hodinách. Minimálny počet osôb vrátane detí 4 a maximálny počet osôb 10.

Cenník služieb 60 min.:

  • 5 € / 150,63 SKK / osoba / bazén+sauna
  • 3 € / 90,38 SKK / dieťa / bazén+sauna

V čase rodinného plávania máte k dispozícii didaktické plavecké pomôcky, trénera plávania (pasívne).


Zdroj: www.bemaslovakia.sk