Výstava: Diviak lesný

13:00
13:00
Adresa Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen Email muezum@ldmzvolen.sk Telefón +421 918 828 710 Web www.facebook.com

SRDEČNE POZÝVAME na sériu prednášok a výstavu Diviak lesný.

Po úspešných výstavách Medveď hnedý a Vlk dravý Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo výstavu o ďalšom významnom živočíšnom druhu našej fauny- diviakovi lesnom.

Diviaky sú typické všežravce. Hoci na poľnohospodárskych kultúrach spôsobujú značné škody, v lese sú veľmi užitočnou súčasťou ekosystému.
Etológia diviakov popísaná na baneroch podáva podrobné informácie o správaní a spôsobe ich života.

Dermoplastické preparáty rôznych vekových skupín poskytujú reálne náhľady na skutočnú diviačiu zver, ktorá sa vyskytuje v prírode

Doplnkom výstavy sú aj vypreparované kože diviakov, pobytové znaky diviačej zveri a lebky rôznych vekových kategóri.

Na výstave nájdete aj skeny známok s témou diviak lesný zo súkromnej zbierky prof. Ing. Ladislava Pauleho, PhD.

Autor výstavy: Ing. Milan Longauer

 

Zdroj: www.facebook.com