Rozlúčka s letom na zámku The Grand Vígľaš****

od 10:00 do 18:00
od 10:00 do 18:00
Adresa Vígľaš č. 602, 962 02 Vígľaš Web grandviglas.com