Európska noc výskumníkov

09:00 - 20:00
Adresa OC MAX Poprad Dlhé hony 4588/1 , 058 01 Poprad Email poprad@ocmax.sk Telefón +421 52 4664 449 Web www.ocmax.sk

Nákupné centrum MAX Poprad bude opäť po dvoch rokoch súčasťou už 16. ročníka Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, ktorého mottom je „Dôverujme vede“. Pridajte sa k nám 30. septembra a dozviete sa viac o kométach, kyselinách či dokonalom počítači – našom mozgu. Uvidíte v akcii šikovných robotov z First LEGO League, ale aj roboty, ktoré majú za úlohu riešiť globálne výzvy na súťaži FIRST Global túto jeseň v Ženeve. A to je len malá ochutnávka z nabitého programu – či už v rámci prednášok v kinosálach, alebo prezentácií v priestoroch nákupného centra.

Tešíme sa na vás od rána 9:00 h, až do večera 20:00 h.    

Slávnostné otvorenie ENV sa bude konať o 14.30 (Foyer nákupného centra).

Záštitu nad ENV prevzali predseda Prešovského samosprávneho kraja p. Milan Majerský a primátor mesta Poprad p. Anton Danko  

Viac informácií na www.nocvyskumnikov.sk

 

PREHĽAD STÁNKOV VO FOYER NÁKUPNÉHO CENTRA

1.  Výskumná stanica a Múzeum TANAP-u

Správa Tatranského národného parku v T. Lomnici

Výskum, poznávanie biodiverzity a tok uhlíka v biotopoch v Tatranskom národnom parku.

Prezentácia prírodných hodnôt (živočíchy, rastliny, huby) a vedecko-výskumných aktivít, ktoré sú s nimi spojené. Návštevníci stánku Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u si budú môcť pozrieť exponáty fauny, flóry a húb z nášho najstaršieho národného parku, prostredníctvom praktických ukážok (mikroskop/lupa) sa dozvedia niečo aj o skrytom mikrosvete z ríše organizmov. Záujemcom poskytneme informácie z našich výskumov k toku uhlíka v ekosystémoch i našej múzejnej činnosti. Pre návštevníkov budú pripravené aj niektoré z našich prístrojov, ktoré využívame pri výskume.

2.  Čo vieme o mozgu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika /Prírodovedecká fakulta / Ústav biologických a ekologických vied / Katedra fyziológie živočíchov, Košice

Mozog je ako dokonalý počítač, ktorý funguje tak, aby sme prežili. Je zložený z nervových buniek – neurónov, a ich podporných jednotiek – gliových buniek. Ako funguje prenos informácií v mozgu? Ako to, že si dokážeme veci zapamätať? Príď si vymodelovať vlastný neurón, zisti, ako sa volá štruktúra mozgu, ktorá je zodpovedná za ukladanie informácií z krátkodobej do dlhodobej pamäte, zahraj si s nami hry na pamäť, vyskúšaj si základné reflexy a zaži ešte mnoho ďalšieho.

3.  Textil, vlákna, plasty a ich budúcnosť

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., Svit

Predstavenie nových smerov vo vývoji textilných materiálov, vlákien a výrobkov z plastov v nadväznosti na aktuálne aktivity Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite.

4.  Vyskúšaj si roboty z FIRST LEGO League

FLL Slovensko o.z.

Návštevníci uvidia v akcii šikovných LEGO robotov skonštruovaných a naprogramovaných na súťaženie vo FIRST LEGO League, ako aj inovatívne projekty tímov zapojených do tohto programu. Každý si bude môcť vyskúšať, či aj sám zvládne naprogramovať jednoduchého LEGO robota tak, aby splnil zadanú úlohu s pomocou motorov a senzorov.

5.  Robotika ako súčasť riešenia globálnych problémov

FIRST Global Slovakia, o.z.

V stánku vám predstavíme roboty, ktoré majú za úlohu riešiť globálne výzvy na súťaži FIRST Global, túto jeseň v Ženeve. Okrem robotov, ktoré si bude môcť publikum vyskúšať, budeme prezentovať aj náš inovačný projekt k téme súťaže FIRST Global: Carbon Capture, tj. zachytávanie oxidu uhličitého z atmosféry. Predstavíme vám súťaž v robotike pre stredoškolákov FIRST Global, ktorej podstatou je šíriť povedomie o globálnych výzvach a hľadať k nim riešenia pomocou technológií.

6.  Spoznávajte s nami vesmír

Astronomický ústav SAV v.v.i., Tatranská Lomnica

V našom vedeckom stánku sa budete môcť zoznámiť s prácou malých ďalekohľadov, v prípade pekného počasia pozrieť sa na Slnko alebo pozrieť si umelú oblohu pomocou počítača, „vytvoriť“ jadro kométy, zistiť chemické zloženie hviezd a dozvedieť sa aj iné zaujímavosti z výskumu vesmíru.

7. Bunka – brána do života

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Ústav biotechnológie + Ústav aplikovanej biológie

V stánku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predstavíme dospelým i deťom záhady bunky ako základu nášho života. Návštevníci si budú môcť vyrobiť vlastné vedecké náhrdelníky, vidieť DNA na vlastné oči, rozhliadnuť sa po útrobách bunky i zahrať si vedecké pexeso. Spolu si zmeriame tlak, vyskúšame si mikroskopovanie a porozprávame sa potenciáli kmeňových buniek v medicíne a biológii budúcnosti. 

8. Hory a voda

Hydrologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava

Hory významne ovplyvňujú režim riek a dopĺňanie zásob podzemných vôd, ale pre zložité prírodné podmienky máme odtiaľ menej údajov, ako z lepšie prístupných oblastí. Stánok bude prezentovať metódy a výsledky hydrologického výskumu v našich najvyšších horách (ukážka prístrojov, ktoré sa používajú pri experimentálnom hydrologickom výskume, videá z terénnych meraní, kvíz nájdi rieku atď.)

9. Europe Direct Poprad

Poskytovanie  informácii (ústne alebo formou príručiek) širokej občianskej verejnosti, univerzitám, stredným a základným školám, aktuálne informácie o Európskej únii, jej agendách,  o  prioritách Európskej komisie   a Európskeho parlamentu. Pre záujemcov bude k dispozícii aj vedomostný test o vyššie uvedených agendách.  

10. LIPE IP Slovensko – Zlepšenie kvality ovzdušia 

Slovenská agentúra životného prostredia/Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky

Na kvalitu ovzdušia negatívne vplýva najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc PM10 a jemných prachových častíc PM2,5, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého NO2 a prízemného ozónu. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika. Naša činnosť, formou osvety, sa bude zameriavať na správne techniky vykurovania domácnosti a udržateľnú mobilitu.

11. Zistí kam sa pozeráš

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Oči sú bránou do mysle človeka. Je preto dôležité vedieť, čo človek vidí, kam sa pozerá a čo ho zaujalo vo virtuálnom alebo reálnom svete. Návštevníci si pomocou technológie očnej kamery otestovať svoj zrak a pozornosť.  

PROGRAM PREDNÁŠOK VO VEĽKEJ SÁLE KINA CINEMAX  

9:00 – 9:45 KOMÉTY – CHVOSTNATÉ CESTOVATEĽKY / RNDr. Olexandra Ivanová, DrSc. 

Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica 

Štúdium komét je pre svetovú vedu veľmi zaujímavé. Keďže kométy trávia väčšinu svojho života ďaleko od Slnka, zachovali si takmer nezmenenú primárnu hmotu. Preto nám kométy môžu poskytnúť informácie o najstarších fázach vzniku a vývoja našej Slnečnej sústavy. Veľké množstvo vedcov je presvedčených, že kométy sú kľúčom k pochopeniu procesov, ktoré viedli k vzniku života na Zemi. Unikátna vesmírna misia „Rosetta“ ku kométe 67P/Churyumov-Gerasimenko odštartovala zo Zeme v roku 2004 a po prekonaní takmer 500 miliónov kilometrov po prvýkrát v histórii ľudstva spustila sondu na povrch kométy. Kedysi sa štúdium Rosettského kameňa stalo kľúčom k pochopeniu civilizácie starého Egypta, takže vesmírna misia Rosetta, podľa ktorej bola pomenovaná, podobne posúva horizonty nášho chápania fyzikálnej podstaty komét a vzniku Slnečnej sústavy.

Prednáška je určená pre žiakov 1. stupňa a  2. stupňa ZŠ,  študenti SŠ a dospelé laické publikum.

09.45 – 10.30 FORENZNÁ CHÉMIA V PRAXI / RNDr. Rastislav Serbin, PhD.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prednáška bude zameraná na uplatnenie analytickej chémie v kriminálno-expertíznej praxi. Ako analytická chémia prispieva k odhaľovaniu zločinu ale aj jeho predchádzaniu a prečo je v tejto vede neustále potrebný vývoj a výskum.

Prednáška je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ, študentov SŠ a dospelé laické publikum.

10.30 – 11.15 NIE JE KYSELINA AKO KYSELINA / RNDR. Martin Vavra, PhD.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Slovo kyselina pre väčšinu ľudí predstavuje spojenie s určitým druhom nebezpečenstva. Je to samozrejme pravda, ale ani zďaleka to neplatí všeobecne. Kyseliny sa bežne nachádzajú aj v živých organizmoch a ich prítomnosť je nevyhnutná nielen pre bezproblémové trávenie, ale aj pre niečo oveľa dôležitejšie. Niektoré kyseliny sú bežnou súčasťou našej kuchyne a bez nich by naše stravovanie jednoducho nebolo ono. Preto je dôležité vedieť, čo pojem kyselina znamená. Nielen to, ale aj omnoho viac sa dozviete na podujatí Noc výskumníka 2022 v OC MAX v Poprade.

Prednáška je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ, študentov SŠ a dospelé laické publikum.

11.15 – 12.00 AKO ZMERAŤ, ČI RODINNÁ POLITIKA FUNGUJE? / Sofia Karina Trommlerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Väčšina európskych krajín bojuje so starnúcou populáciou a klesajúcim počtom narodených detí. Mnohé vlády preto predstavujú opatrenia rodinnej politiky, ktorých cieľom je motivovať rodiny k tomu, aby mali deti. Tieto opatrenia však stoja nemalé peniaze a nie je jasné, či naozaj fungujú. Ako teda zistíme, či rodinná politika funguje a či naozaj zvyšuje pôrodnosť? V tejto prednáške sa pozrieme na dva príklady – jeden zo Španielska a jeden zo Slovenska. Porozmýšľame, ako by sa dalo vypočítať, či rodinná politika naozaj zvýšila pôrodnosť.

Prednáška je určená pre študentov SŠ a dospelé laické publikum.

PROGRAM PREDNÁŠOK VO  FOYER NÁKUPNÉHO CENTRA 

16.00 – 16.45 KOMÉTY – CHVOSTNATÉ CESTOVATEĽKY / RNDr. Olexandra Ivanová, DrSc. 

Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica 

Štúdium komét je pre svetovú vedu veľmi zaujímavé. Keďže kométy trávia väčšinu svojho života ďaleko od Slnka, zachovali si takmer nezmenenú primárnu hmotu. Preto nám kométy môžu poskytnúť informácie o najstarších fázach vzniku a vývoja našej Slnečnej sústavy. Veľké množstvo vedcov je presvedčených, že kométy sú kľúčom k pochopeniu procesov, ktoré viedli k vzniku života na Zemi. Unikátna vesmírna misia „Rosetta“ ku kométe 67P/Churyumov-Gerasimenko odštartovala zo Zeme v roku 2004 a po prekonaní takmer 500 miliónov kilometrov po prvýkrát v histórii ľudstva spustila sondu na povrch kométy. Kedysi sa štúdium Rosettského kameňa stalo kľúčom k pochopeniu civilizácie starého Egypta, takže vesmírna misia Rosetta, podľa ktorej bola pomenovaná, podobne posúva horizonty nášho chápania fyzikálnej podstaty komét a vzniku Slnečnej sústavy.

Prednáška je určená pre žiakov 1. stupňa a  2. stupňa ZŠ,  študenti SŠ a dospelé laické publikum

16:45 – 17:30 OD EXTRASOLARNÝCH  PLANÉT K EXOASTEROIDOM / RNDr. Ján  Budaj, PhD. 

Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica 

Dnes poznáme tisíce planét obiehajúcich okolo iných hviezd ako Slnko. Oboznámime sa s čiernymi ovcami medzi extrasolarnými planétami. Sú to rozpadávajúce sa exoplanéty, ktoré obiehajú tak blízko pri hviezde, že sa ich povrch roztápa, vyparuje, unika z planéty a vytvára pozorovateľný chvost. Potom sa posunieme na hranice toho čo dokážeme detekovať: asteroidy a kométy u iných hviezd. 

Prednáška je určená pre žiakov 1. stupňa a  2. stupňa ZŠ,  študenti SŠ a dospelé laické publikum

17:30 – 18:15 ŽIVOT S HVIEZDOU / RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 

Astronomický ústav SAV, v.v.i., Tatranská Lomnica 

Každý živý organizmus potrebuje pre svoj život energiu. Na zemi ju dostávame zo Slnka – našej najbližšej hviezdy, ktorá svojou gravitáciou a žiarením ovplyvňuje všetko dianie v Slnečnej sústave. Pozrieme sa na Slnko zo Zeme aj z vesmíru, zmienime sa o slnečnej aktivite a vplyve  Slnka na Zem (v dobrom, aj „zlom“).

Prednáška je určená pre žiakov 1. stupňa a  2. stupňa ZŠ,  študenti SŠ a dospelé laické publikum

Zdroj: www.ocmax.sk

Fotogaléria