Posvieť si na palác

20:00
Adresa J. M. Hurbana 28 , 010 01 Žilina Email info@rosenfeldovpalac.sk Telefón 041/764 96 92 Web www.facebook.com
Spoznajte architektúru a históriu Rosenfeldovho paláca v inom svetle. Na prehliadku si prineste baterky a odhaľte tak časti paláca pod rúškom tmy pomocou vlastného osvetlenia.
Mestský palác, pomenovaný podľa majiteľa, žilinského bankára Ignáca Rosenfelda, sa nachádza v historickom centre Žiliny, neďaleko hlavných námestí. Bol postavený v roku 1907 podľa architekta M. Rautera. Je jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta. Zachoval sa takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailmi. Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je hodnotný i z hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu. Svojím významom prekračuje hranice Slovenska.
Vstup zadarmo.

Zdroj: www.facebook.com