Hasiči očami deti

Zapojte deti do výtvarnej súťaže s Divadlom Púchov.

Púchovská kultúra, s.r.o. v spoluprácii s Mestom Púchov a Dobrovoľným Hasičským Zborom Mesta Púchov vyhlasujú výtvarnú súťaž:

„HASIČI OČAMI DETÍ“

Termín odovzdávania výtvarných prác detí v troch kategóriach:

deti do 6 rokov, I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ

je od 4.4. do 27.5.2022 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h u informátora v Divadle v Púchov.

Výstava kresieb detí, vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien bude 1.6.2022 pred Divadlom v Púchove pri príležitosti podujatia k MDD.

 

Zdroj: www.facebook.com