Škaredé káčatko

16:00
Adresa BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Panská ul. 41, 815 39 Bratislava Vhodné od 4 rokov Email bibiana@bibiana.sk Telefón + 421 2 20 467 131 Web www.bibiana.sk

ŠKAREDÉ KÁČATKO

Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne?

Každý z nás tieto otázky dobre pozná, malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto každému známy. V novom naštudovaní rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť citlivo a s humorom hľadať a nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.

Texty piesní – Z. Pašuthová; hudba –  J. Dobrakov;

výtvarno-priestorové riešenie – Štefunková;

dramaturgia hudobnej a výtvarnej zložky z roku 2003 – K. Kosánová; 

réžia – M. Kecskésová; účinkujú –  B. Kamenská a Š. P. Králik

(Pre deti od 4 rokov)

Zdroj: www.bibiana.sk

Fotogaléria

Videogaléria