OHÝBAJ MA, MAMKO

Thumbnail
Kategórie:

Konferencia pre rodičov a učiteľov zameraná na pripravenosť dieťaťa pred nástupom do materskej a základnej školy.

Bratislava 8. 1. 2020 – Druhý ročník konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO je určená rodičom, učiteľom a vychovávateľom. Hlavnou témou je pripravenosť a emocionálne dozrievanie detí pred nástupom do materskej a základnej školy. Počas jednodňovej konferencie vystúpia so svojimi prednáškami renomovaní odborníci z Česka PhDr. Ján Svoboda, uznávaný psychológ, psychoterapeut a pedagóg, a Mgr. Jiří Halda, špeciálny pedagóg a personálny poradca. Konferencia, ktorá spája pohľady rodičov a učiteľov na výchovu detí, sa uskutoční 14. marca 2020 v priestoroch Team Up v Bratislave, vstupenky sú v predaji online.

Počas minuloročnej konferencie, ktorá mala nečakaný úspech, predstavil český vysokoškolský pedagóg  a lektor PhDr. Marek Herman témy sebapoznania a dôležitosti pravidiel vo výchove detí. „Teší nás veľký záujem o ďalší ročník, ktorý sa začína 14. marca o 8.30 hod. v priestoroch Team Up na Zlatých pieskoch v Bratislave. Verím, že bohatý program a prítomnosť oboch renomovaných odborníkov na jednom mieste ocenia všetci zúčastnení. Pripravené sú témy ako emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky, aspekty sociálnej zrelosti a jej prejavy, súčasné dieťa a požiadavky školy verzus výchova v rodine a sebareflexia rodiča ako základ zdravej výchovy. Po každom bloku bude dostatočný priestor na diskusiu a otázky. Súčasťou konferencie bude aj autogramiáda Jiřího Haldu, ktorý je spoluautorom knihy Jsi tam, brácho?“ hovorí organizátorka Katarína Rácz z občianskeho združenia ASROW.

Dvaja skúsení odborníci na jednom mieste

Organizátorom konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO je občianske združenie ASROW a SMŠ Pramienok. Na konferencii nabitej celodenným programom odznejú odborné témy prepletené radami a skutočnými príbehmi. Cieľom podujatia je porozumenie a lepšie vnímanie detskej duše, podpora v neistých situáciách. Na záver každého bloku prezentácie je pripravený dostatočný priestor na individuálne otázky a diskusiu. Odborníkmi aktuálneho ročníka konferencie sú uznávaný český psychológ, psychoterapeut a pedagóg PhDr. Ján Svoboda a špeciálny pedagóg a personálny poradca Mgr. Jiří Halda.

Mgr. Jiří Halda sa  zameriava  predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je spoluautorom publikácie Jsi tam, brácho?, ktorá vyšla na jeseň 2019. Na konferencii vystúpi s prednáškou Emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky, v ktorej sa bude sústrediť na princíp spokojného dieťaťa, ktoré je fyzicky spokojné a emocionálne netrpí. Úlohou matky je deti pripraviť  na emocionálnu samostatnosť a tá sa rozdeľuje na oblasti samostatnej sebaobsluhy, emočnej nezávislosti a pocitu sociálneho prínosu,“ vysvetľuje J. Halda. V druhom odbornom vstupe s názvom Aspekty sociálnej zrelosti a jej prejavy sa dotkne problematiky prejavov nezrelosti u predškolákov, školákov a dospelých.

Mgr.Jiri Halda_specialny pedagog

PhDr. Ján Svoboda je psychológ, vyučuje na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, tu uplatňuje viacročné skúsenosti získané v poradenskej praxi pri diagnostike a vedení detí, jednotlivcov, rodín a skupín. Je supervízorom azylových domov pre matky s deťmi,  špecializuje sa na krízové situácie výchovy a výučby. Na Slovensku spolupracuje s detským domovom v Piešťanoch a Topoľčanoch a  prednáša učiteľom všetkých stupňov školstva. V prvom svojom príspevku na tému súčasné dieťa a požiadavky školy verzus výchova v rodine upozorní na rozpor medzi individualistickou výchovou v rodinách a potrebami školy. Svobodova druhá prednáška sa dotkne otázky sebareflexie rodiča v zmysle tézy:  Najviac vychovávame, keď nevychovávame vôbec.

PhDr.Jan Svoboda_psycholog

Informácie o marcovej konferencii OHÝBAJ MA, MAMKO nájdete na webovej stránke www.ohybajmamamko.sk, facebookovom profile asrowsk a instagramovom účte asrow_oz. Vstupenky sú v predaji online TU.

Podobné články